Termos de Serviço da Comunidade

Condiții de utilizare a Fitness Nation și Condiții de participare la promoțiile Fitness Nation

A. Condiții de utilizare a Fitness Nation

1 Domeniu de aplicare, definiții

1.1 Acești Condiții de utilizare a Fitness Nation GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (denumit în continuare „Operator”) se aplică utilizării portalului online (denumit în continuare „Fitness Nation”) furnizat de Operator la adresa de internet www.fitness-nation. com și conținutul din acesta include software. Serviciile furnizate de operator sunt specificate mai detaliat în Secțiunea 4.

1.2 Utilizator în sensul acestor termeni de utilizare este termenul generic pentru utilizatorii și oaspeții înregistrați. Utilizatorii în sensul acestor termeni de utilizare sunt exclusiv consumatori.

1.2.1 Utilizatorii înregistrați au acces de citire la Fitness Nation și folosesc anumite funcții tehnice.

1.2.2 Oaspeții sunt utilizatori care au doar acces de citire la acele părți din Fitness Nation care nu necesită înregistrare.

1.2.3 Un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant comerciale sau independente.

2 Autorizație de utilizare

2.1 Utilizatorii eligibili sunt persoane fizice care acționează în calitate de consumatori. Persoanele cu capacitate juridică limitată (în special minorii) pot folosi Fitness Nation numai cu acordul reprezentantului lor legal. În acest caz, operatorul își rezervă dreptul de a subordona utilizarea Fitness Nation de prezentarea unei declarații scrise de consimțământ din partea reprezentantului legal. Prin depunerea declarației de consimțământ la acești termeni de utilizare, utilizatorul confirmă că îndeplinește cerințele menționate mai sus la încheierea contractului de utilizare.

2.2 Fiecare utilizator se poate înregistra o singură dată. Dreptul său de a utiliza Fitness Nation este personal și netransferabil.

3 Înregistrarea, încheierea contractului

3.1 Odată cu înregistrarea cu succes sau în sfera accesului de lectură ca oaspete, se încheie un contract de utilizare între operator și utilizator pentru utilizarea Fitness Nation în conformitate cu valabilitatea acestor termeni de utilizare.

3.2 După introducerea datelor sale în formularul online prevăzut în acest scop, utilizatorul se poate înregistra făcând clic pe butonul care finalizează procesul de înregistrare. Expedierea datelor de inregistrare reprezinta oferta utilizatorului de a incheia contractul de utilizare, pe care operatorul o poate accepta, dar nu trebuie sa o accepte. Operatorul poate accepta oferta utilizatorului în termen de cinci zile de la primirea cererii prin trimiterea unei confirmări electronice (e-mail) a comenzii sau prin activarea contului de utilizator. În cazul în care operatorul nu acceptă oferta de contract a utilizatorului în perioada menționată mai sus, aceasta este considerată a fi o respingere a ofertei.

3.3 Textul contractului este salvat de către operator, dar nu mai poate fi accesat de către utilizator prin intermediul site-ului web al operatorului după ce acesta și-a depus declarația de contract.

3.4 Înainte de depunerea declarației sale contractuale, utilizatorul își poate corecta în mod continuu intrările utilizând funcțiile uzuale de tastatură și mouse.

3.5 Pentru încheierea contractului este disponibilă doar limba germană.

3.6 Adresa de e-mail servește la identificarea și personalizarea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării online este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de operator să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când folosește filtre SPAM, utilizatorul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de operator sau de terți însărcinați cu procesarea pot fi livrate.

3.7 Datele solicitate în timpul înregistrării trebuie furnizate complet și corect de către utilizator. Utilizatorul este obligat să păstreze aceste date (inclusiv adresele de e-mail) la zi în orice moment. În general, datele transmise nu sunt verificate de către operator pentru corectitudinea și caracterul complet.

4 Performanța operatorului

4.1 Cu Fitness Nation, operatorul pune la dispoziție un portal online prin care utilizatorii pot folosi software-ul furnizat de operator pentru a seta și/sau a prelua profiluri de utilizator și pentru a contacta alți utilizatori ai portalului.

4.2 Pentru a utiliza Fitness Nation, operatorul permite utilizatorului să acceseze site-ul său web și îi pune la dispoziție software adecvat care rămâne pe serverul operatorului. Gama de funcții și specificațiile tehnice ale software-ului sunt descrise mai detaliat în descrierea serviciului de pe site-ul web al operatorului. Operatorul nu este responsabil pentru stabilirea și menținerea conexiunii de date între sistemul informatic al utilizatorului și serverul operatorului.

4.4 Fitness Nation este oferit în funcție de disponibilitate. Disponibilitatea 100% nu este fezabilă din punct de vedere tehnic și, prin urmare, operatorul nu poate garanta utilizatorului. Cu toate acestea, operatorul se străduiește să mențină serviciul disponibil cât mai constant posibil. În special, problemele de întreținere, securitate sau capacitate, precum și evenimentele care sunt în afara controlului operatorului (întreruperi ale rețelelor publice de comunicații, întreruperi de curent etc.) pot duce la întreruperi sau oprirea temporară a serviciului. Operatorul va efectua, pe cât posibil, lucrările de întreținere în perioadele de vârf.

4.5 Software-ul este actualizat de către operator la intervale neregulate. În consecință, utilizatorul primește doar dreptul de a utiliza software-ul în versiunea curentă. Utilizatorul, pe de altă parte, nu are dreptul de a aduce un anumit statut al software-ului.

5 modificări de performanță

5.1 Operatorul își rezervă dreptul de a modifica serviciile oferite sau de a oferi servicii diferite, cu excepția cazului în care acest lucru nu este rezonabil pentru utilizator.

5.2 De asemenea, operatorul își rezervă dreptul de a modifica serviciile oferite sau de a oferi diferite servicii,

 • în măsura în care este obligat să facă acest lucru din cauza unei modificări a situației juridice;
 • în măsura în care se conformează astfel unei hotărâri judecătorești sau unei hotărâri oficiale îndreptate împotriva sa;
 • în măsura în care modificarea respectivă este necesară pentru a închide lacunele de securitate existente;
 • dacă modificarea este numai benefică pentru utilizator; sau
 • dacă modificarea este de natură pur tehnică sau procedurală fără niciun impact semnificativ asupra utilizatorului.

5.3 Modificările care au doar un impact nesemnificativ asupra funcțiilor Fitness Nation nu reprezintă modificări ale performanței în sensul acestei clauze. Acest lucru se aplică în special modificărilor de natură pur grafică și simplei modificări în aranjarea funcțiilor.

6 Obligațiile utilizatorului, responsabilitatea pentru conținut

6.1 Fiecare utilizator este singurul responsabil pentru conținutul informațiilor pe care le postează pe Fitness Nation, în special pentru veridicitatea și acceptabilitatea lor legală. Utilizatorul se asigură că datele pe care le-a furnizat sunt adevărate. Utilizatorul se va asigura că conținutul postat de el nu încalcă acești termeni de utilizare sau legea aplicabilă. În special, publicarea este interzisă

 • Conținut protejat prin drepturi de autor în cazul în care nu există autorizație de utilizare (de exemplu, fotografii pentru care fotograful și/sau o persoană înfățișată nu și-a dat acordul pentru a fi publicate pe Internet);
 • declarații false de fapte;
 • postări care urmăresc să atace personal sau să defăimeze alți utilizatori;
 • conținut rasist, xenofob, discriminatoriu sau ofensator;
 • conținut dăunător tinerilor;
 • Conținut care glorifica violența;
 • de link-uri către site-uri care nu respectă prevederile legale sau acești Termeni de utilizare.

6.2 Conținutul postat pe Fitness Nation poate fi atribuit doar utilizatorului respectiv și nu reflectă punctele de vedere ale operatorului. Operatorul nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea conținutului. Fiecare utilizator este responsabil pentru examinarea critică a veridicității conținutului.

6.3 Utilizatorii sunt, în general, răspunzători pentru toate activitățile care se desfășoară folosind accesul lor, în măsura în care sunt responsabili pentru aceasta.

6.4 Utilizatorul este obligat să nu folosească Fitness Nation într-un mod care să afecteze negativ disponibilitatea portalului (de exemplu, încărcarea de fișiere mari, spam). Fitness Nation își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date încărcate pentru a asigura disponibilitatea portalului. Dacă este necesar, Fitness Nation va indica o restricție a încărcării datelor în contextul descrierii serviciului.

6.5 Utilizatorul declară și își asumă responsabilitatea că are dreptul de a utiliza conținutul utilizat în înscrierile sale. În special, el se asigură că înscrierile sale nu încalcă drepturile terților, în special drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile personale, precum și drepturile de natură a dreptului concurenței.

6.6 Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea datelor de acces secrete. El trebuie să se asigure că acestea nu sunt accesibile terților. Utilizatorul trebuie să informeze imediat operatorul dacă există indicii că accesul său este sau a fost utilizat de către terți.

7 Politica de conținut inacceptabil

Conținutul sau Utilizatorul care este inacceptabil va fi blocat din aplicații de către moderatori. Conținutul inacceptabil include, dar nu se limitează la:

 • materiale cu caracter sexual explicit;
 • conținut obscen, defăimător, calomnios, calomnios, violent și/sau ilegal sau blasfemă;
 • conținut care încalcă drepturile oricărei terțe părți, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, confidențialitate, publicitate sau alt drept personal sau de proprietate sau care este înșelător sau fraudulos;
 • conținut care promovează utilizarea sau vânzarea de substanțe ilegale sau reglementate, produse din tutun, muniție și/sau arme de foc; și
 • jocuri de noroc, inclusiv, fără limitare, orice cazinou online, case de sport, bingo sau poker.

8 Drepturile operatorului

8.1 În cazul în care utilizatorul încalcă prevederile legale sau acești termeni de utilizare sau dacă operatorul are indicații concrete în acest sens, operatorul are dreptul fără notificare prealabilă și examinare ulterioară

 • pentru a șterge intrările asociate ale utilizatorului,
 • pentru a modifica intrările din domeniul de aplicare al dreptului de editare în conformitate cu secțiunea 10,
 • emite un avertisment
 • pentru a bloca accesul utilizatorului temporar sau permanent, sau
 • să ia alte măsuri necesare și adecvate.

Ce măsură ia operatorul depinde de cazul individual și este la discreția operatorului.

8.2 Dacă un utilizator este blocat, acesta nu mai poate folosi Fitness Nation și nu se poate înregistra din nou.

8.3 Operatorul isi rezerva in mod expres dreptul de a actiona in justitie in cazul in care utilizatorul incalca prevederile legale sau acesti Termeni de utilizare.

9 Acordarea drepturilor de utilizare de către operator

9.1 Operatorul acordă utilizatorului un drept simplu, revocabil, limitat la durata contractului de utilizare, de a utiliza portalul online furnizat de operator și software-ul conținut în acesta în cadrul acestor condiții de utilizare.

9.2 Fără acordul scris al operatorului, utilizatorului nu i se permite să facă accesibil conținutul pus la dispoziția terților. Utilizatorul se va asigura că nu permite terților să eludeze accesul la Fitness Nation.

9.3 În cazul în care utilizatorul încalcă grav drepturile de utilizare convenite, operatorul poate înceta acordarea drepturilor de utilizare în mod extraordinar și poate bloca accesul la Fitness Nation. Acest lucru necesită un avertisment nereușit cu un termen rezonabil din partea operatorului.

9.4 Celelalte reglementări legale și contractuale rămân neafectate.

10 Acordarea drepturilor de utilizare de către utilizator

Operatorul are dreptul de a utiliza conținutul și informațiile furnizate de utilizatori pentru site-ul Fitness Nation și pentru aplicația Fitness Nation sau să le folosească de către terți. Utilizatorul acordă operatorului, în mod gratuit și nu exclusiv și limitat la durata contractului de utilizare, drepturile necesare de utilizare, în special dreptul la furnizare și depozitare permanentă și de a le face accesibile publicului, dreptul de a reproducerea și publicarea, precum și dreptul de editare și distribuire și garantează că aveți dreptul la această acordare a drepturilor de utilizare.

12 Despăgubiri

Fitness Nation este gratuit de utilizat pentru clienți.

12 Eliberarea de răspundere

Utilizatorul scutește operatorul de toate pretențiile pe care alți utilizatori sau alte terțe părți le afirmă împotriva operatorului din cauza încălcării drepturilor lor din cauza conținutului postat de utilizator sau din cauza utilizării de către acesta a Fitness Nation. Utilizatorul își asumă costurile apărării legale necesare, inclusiv toate onorariile judiciare și de avocatură, într-o sumă rezonabilă. Acest lucru nu se aplică dacă utilizatorul nu este responsabil pentru încălcare. În cazul unei reclamații din partea unei terțe părți, utilizatorul este obligat să furnizeze operatorului toate informațiile necesare pentru examinarea pretențiilor și o apărare fără întârziere, veridic și complet.

13 Răspunderea operatorului

Operatorul este răspunzător față de utilizator pentru toate cererile contractuale, cvasi-contractuale și statutare, inclusiv pretențiile delictuale pentru daune și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

13.1 Operatorul este pe deplin răspunzător pentru orice motiv legal

 • în caz de intenție sau neglijență gravă,
 • în caz de vătămare intenționată sau neglijentă a vieții, a membrelor sau a sănătății,
 • pe baza unei promisiuni de garanție, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în acest sens,
 • din cauza răspunderii obligatorii, cum ar fi Legea privind răspunderea pentru produse.

13.2 În cazul în care operatorul încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic contractului, cu excepția cazului în care răspunderea este nelimitată în conformitate cu clauza de mai sus. Obligațiile contractuale esențiale sunt obligații pe care contractul le impune operatorului în funcție de conținutul acestuia în vederea realizării scopului contractului, a căror îndeplinire este esențială pentru buna executare a contractului și pe a căror respectare utilizatorul se poate baza în mod regulat. .

13.3 În afară de aceasta, răspunderea din partea operatorului este exclusă.

13.4 Reglementările de răspundere de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea operatorului pentru agenții și reprezentanții legali ai săi.

14 Termen, reziliere

14.1 Contractul de utilizare se incheie pe perioada nedeterminata si poate fi reziliat de catre utilizator in orice moment fara respectarea unui termen de preaviz si de catre operator cu o perioada de preaviz de doua saptamani.

14.2 Dreptul la reziliere extraordinară pentru un motiv întemeiat rămâne neafectat.

Un motiv important există în cazul în care partea care denunță, luând în considerare toate circumstanțele cazului individual și cântărind interesele ambelor părți, nu se poate aștepta să continue relația contractuală până la încetarea convenită sau până la expirarea unei perioade de preaviz.

3

Un motiv important este în special:

 • o încălcare semnificativă a prevederilor esențiale ale acestor Termeni de utilizare, care nu este remediată sau comisă în mod repetat nici după ce a fost stabilit un termen limită și face ca continuarea relației contractuale să fie imposibilă sau nerezonabilă;
 • înregistrarea reînnoită în timpul unei blocări în curs, în conformitate cu Secțiunea 8.1.

14.3 Anulările trebuie făcute în scris sau sub formă de text (de exemplu, prin e-mail).

15 Modificarea Termenilor de Utilizare

15.1 Operatorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni de utilizare în orice moment, fără a oferi motive, cu excepția cazului în care acest lucru nu este rezonabil pentru utilizator. Operatorul va notifica utilizatorul în scris cu privire la modificările aduse condițiilor de utilizare în timp util. În cazul în care utilizatorul nu se opune valabilității noilor condiții de utilizare în termen de patru săptămâni de la notificare, termenii de utilizare modificați vor fi considerați ca fiind acceptați de către utilizator. În notificare, operatorul va informa utilizatorul cu privire la dreptul său de opoziție și importanța perioadei de obiecție. În cazul în care utilizatorul se opune modificărilor în perioada menționată mai sus, relația contractuală continuă să existe în condițiile inițiale.

15.2 Operatorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica acești termeni de utilizare,

 • în măsura în care este obligat să facă acest lucru din cauza unei modificări a situației juridice;
 • în măsura în care se conformează astfel unei hotărâri judecătorești sau unei hotărâri oficiale îndreptate împotriva sa;
 • dacă introduce servicii, servicii sau elemente de serviciu suplimentare, complet noi, care necesită o descriere a serviciului în termenii de utilizare, cu excepția cazului în care relația anterioară de utilizare este modificată negativ ca urmare;
 • dacă modificarea este numai benefică pentru utilizator; sau
 • dacă modificarea este pur tehnică sau procedurală, cu excepția cazului în care are un impact semnificativ asupra utilizatorului. De asemenea, operatorul își rezervă dreptul

15.3 Dreptul de reziliere al utilizatorului în conformitate cu Secțiunea 14 rămâne neafectat de aceasta.

16 Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

B. Termenii și condițiile promoției Fitness Nation

1 Domeniul de aplicare

1.1 Prezentele Condiții de participare ale Fitness Nation GmbH, Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund (denumită în continuare „Organizatorul”) se aplică participării consumatorilor (denumite în continuare „Participanți”) la campanii Fitness Nation, cum ar fi misiuni B. foto sau încărcări video (în continuare „campanie”), care sunt organizate prin intermediul portalului online al organizatorului la adresa de Internet www.fitness-nation.com (denumită în continuare „Fitness Nation”).

1.2 Promoțiile în sensul acestor condiții de participare nu sunt conectate la Facebook și nu sunt realizate sau sponsorizate de Facebook.

1.3 Prin participarea pentru prima dată la o campanie, participantul acceptă următoarele condiții de participare precum și condițiile de utilizare pentru utilizarea Fitness Nation în versiunea actuală.

Notă: Apple Inc. / Google Inc. nu este asociat cu sau sponsorizează aceste concursuri.

2 Eligibilitate

Sunt eligibile să participe persoanele fizice care acționează în calitate de consumatori și care au cel puțin 18 ani în momentul participării lor. Angajații organizatorului și rudele acestora sunt excluși de la participare.

3 Fluxul de acțiune

Conținutul va fi evaluat de utilizatorii Fitness Nation pe durata unei promoții. Conținutul selectat al participanților va fi publicat pe site-ul și aplicația Fitness Nation, precum și pe pagina de fani Facebook a organizatorului. Participarea are loc exclusiv prin intermediul funcției de încărcare de pe site-ul organizatorului la www.fitness-nation.com sau direct prin aplicația Fitness Nation. Câștigă participantul al cărui conținut are cele mai multe evaluări pozitive la sfârșitul perioadei de campanie. Durata campaniei rezulta din descrierea campaniei respective pe site-ul organizatorului la www.fitness-nation.com.

4 Acordarea dreptului de utilizare

4.1 Participantul este de acord că conținutul său selectat poate fi publicat pe pagina de Facebook Fitness Nation folosind numele de utilizator Fitness Nation. Participantul nu are dreptul la un moment specific de publicare. Participantul acordă organizatorului toate drepturile necesare de utilizare a conținutului furnizat gratuit și se asigură că are dreptul de a acorda un drept de utilizare corespunzător.

4.2 În ceea ce privește drepturile generale personale și dreptul său la propria imagine, participantul este de asemenea de acord cu publicarea gratuită a conținutului trimis spre participare, menționându-și numele, în scopul raportării despre organizarea și implementarea campaniei de către organizator în următoarele mass-media:

 • Site-ul web www.fitness-nation.com
 • Site-ul web www.instagram.com/fitnessnation_united
 • Tipăriți „ziare de fitness” medii.

5 Anularea acțiunii

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula în orice moment campania totală sau parțială. Acest lucru se aplică în special în cazul în care campania nu poate fi desfășurată în mod corespunzător din motive pentru care organizatorul nu este responsabil, cum ar fi forța majoră, erori de software și/sau hardware și/sau alte motive tehnice și/sau juridice, care afectează managementul, securitatea, integritatea și/sau desfășurarea regulată și corectă a Promoției.

6 Confidențialitate

Organizatorul va colecta, procesa și utiliza datele personale ale participantului numai în măsura necesară în scopul desfășurării campaniei. În caz contrar, se aplică reglementările organizatorului privind protecția datelor.

7 proces legal

Procesul juridic este exclus.