Termos e Condições dos Serviços Online

Termenii și condițiile generale ale Fitness Nation GmbH
Statut: 16 februarie 2021

Prin serviciile online Fitness Nation (denumite în continuare „Serviciile online”), Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „Operatorul”) oferă companiilor din industria fitness-ului un sistem online cuprinzător, bazat pe web, pe care companiile de fitness (denumite în continuare „Partenerii Premium”). în domeniile păstrării membrilor și recrutării membrilor și include alte servicii profesionale. Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor online depind de pachetele premium rezervate de partenerul premium, cum ar fi „Management”, „Divertisment”, „Suport”, „Marketing”, „Magazin” și „Fitness Nation Community - Premium Membership”.

1 Domeniul de aplicare

1.1 Prezenții Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „GTC”) se aplică tuturor contractelor încheiate între operator și partenerul premium pentru serviciile online și orice servicii suplimentare în legătură cu serviciile online (de exemplu, achiziționarea sau închirierea de hardware sau servicii de onorare) .

1.2 Includerea termenilor și condițiilor proprii ale Partenerului Premium este respinsă prin prezenta, cu excepția cazului în care se convine altfel sub formă de text. Acești Termeni și Condiții Generale se aplică, de asemenea, exclusiv în cazul în care operatorul efectuează serviciul/livrarea către partenerul premium fără nicio rezervă specială, știind că există termeni și condiții contradictorii sau abate ale partenerului premium.

2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului este accesul la serviciile online pentru utilizarea preconizată de către partenerul premium printr-o conexiune la internet printr-un browser sau aplicația pentru serviciile online contra unei taxe pentru perioada convenită.

Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor online depind de pachetele premium rezervate de partenerul premium și de conținutul acestora din descrierea serviciului Fitness Nation. Domeniul exact al serviciilor pentru fiecare pachet rezervat și, dacă sunt comandate, servicii suplimentare, precum și cerințele de sistem rezultă din descrierea serviciului, care este atașată ofertei contractului respectiv ca anexă. În cazul unei contradicții între descrierea serviciului și aceste CG, se aplică prevederile descrierii serviciului.

Pachetele premium pot fi rezervate individual sau împreună. Opțional, servicii suplimentare în legătură cu serviciile online pot fi comandate în coordonare cu operatorul (inclusiv servicii de achiziție hardware sau de onorare).

2.1.1 Partenerului premium i se oferă posibilitatea tehnică de a accesa serviciile online rezervate, care sunt găzduite pe un server al operatorului sau pe un terț comandat de operator, utilizând o conexiune la internet prin intermediul unui browser sau al aplicației pentru online servicii și să utilizeze funcționalitățile în cadrul acordurilor contractuale pe durata perioadei contractuale. Partenerul premium primește acces la serviciile online cu pachetele premium rezervate prin intermediul contului său personal, protejat prin parolă. El primește un cont de administrare personal, protejat prin parolă (admin). Gama de funcții rezervată este activată. Administratorul poate crea „utilizatori” suplimentari pentru angajații partenerului premium. Acești utilizatori nu au drepturi administrative,

2.1.2 Nucleul platformei este comunitatea online cu un magazin online afiliat și un program de beneficii. Comunitatea online care reunește pasionații de fitness, sportivii și companiile de fitness. Utilizatorii înregistrați în comunitate au dreptul să îl folosească. Utilizatorii sunt consumatori (de exemplu, membri de studio sau alte persoane interesate de sport) sau antreprenori, cum ar fi studiourile de fitness și alte companii din industria de fitness. Calitatea de membru este în general gratuită pentru consumatori și contra cost pentru antreprenori.

2.1.3 Abonamentul Premium include opțiunea de a arăta studioul și de a posta programul cursurilor, știri și oferte etc. Condițiile de utilizare pentru membrii comunității (denumite în continuare „termeni de utilizare”) se aplică în mod corespunzător partenerilor premium. În cazul unor contradicții, acești Termeni de utilizare au prioritate față de Termenii și condițiile generale prezentate aici pentru pachetul premium „Abonament Premium pentru Comunitate Fitness Nation”.

2.1.4Partenerul premium va folosi serviciile online în limita posibilităților tehnice din stadiul actual al programului dacă modificarea este rezonabilă pentru partenerul premium, ținând cont de interesele operatorului. Cu toate acestea, partenerul premium nu are pretenția de a utiliza o nouă versiune de program. Operatorul va activa actualizările serviciilor online în condițiile de mai sus pentru partenerul premium. În ceea ce privește aplicațiile pe care partenerul premium le-a descărcat prin intermediul platformelor (iOS AppStore sau Google Playstore), operatorul va oferi doar informații despre astfel de actualizări; în aceste cazuri, partenerul premium este responsabil pentru descărcarea și instalarea actualizărilor de pe platforma respectivă pe hardware-ul său. Acest lucru nu se aplică dacă un serviciu de actualizare contra cost a fost convenit în mod expres contractual între partenerul premium și operator. În cazul unui astfel de acord, operatorul va importa toate actualizările pentru partenerul premium. dacă un serviciu de actualizare contra cost a fost convenit în mod expres contractual între partenerul premium și operator. În cazul unui astfel de acord, operatorul va importa toate actualizările pentru partenerul premium. dacă un serviciu de actualizare contra cost a fost convenit în mod expres contractual între partenerul premium și operator. În cazul unui astfel de acord, operatorul va importa toate actualizările pentru partenerul premium.

2.1.5 Serviciile online sunt disponibile partenerului premium în germană, italiană, olandeză sau engleză, la alegerea acestuia.

2.1.6Setarea de către operator include instalarea tehnică și activarea sistemului pentru partenerul premium (activarea serviciilor online pentru utilizarea pachetelor premium rezervate, adică activarea accesului pentru partenerul premium și transmiterea datelor de acces și parole pentru partenerul premium). După activare, partenerul premium va verifica imediat dacă accesul la serviciile online este funcțional și dacă serviciile online au funcționalitățile convenite. Partenerul premium confirmă activarea cu succes prin butonul „Acceptare onboarding și configurare” din sistemul de management al conținutului (CMS) furnizat. Dacă în timpul acestui test se constată restricții funcționale, se aplică în mod corespunzător secțiunea 8.

2.1.7 Serviciile la fața locului la partenerul premium nu sunt datorate decât dacă se convine altfel.

2.1.8 Operatorul acordă Partenerului Premium spațiu de stocare pe un server virtual, adică spațiu de stocare pe un mediu de stocare care este, de asemenea, utilizat și utilizabil de către alți Parteneri Premium, pentru a-și stoca datele și conținutul în scopul utilizării prevăzute a online. Servicii.

2.2 Se face backup zilnic pentru conținutul spațiului de stocare destinat partenerului premium. Se face o copie de rezervă a datelor în mod continuu, astfel încât datele pentru care se face backup pentru o zi a săptămânii sunt suprascrise atunci când se face o copie de rezervă pentru următoarea zi a aceleiași săptămâni. Partenerul poate solicita operatorului să emită o copie de rezervă zilnică sau să restabilească sistemul de la ultima copie de rezervă a datelor disponibile. În cazul în care operatorul nu este vinovat pentru împrejurările care fac necesară returnarea sau restaurarea, operatorul este îndreptățit să calculeze cheltuielile efectuate pentru aceasta în conformitate cu lista de prețuri la momentul respectiv.

2.3 Asistența partenerului premium este disponibilă pentru partenerul premium prin e-mail și prin telefon pentru întrebările utilizatorilor și pentru a primi rapoarte de eroare în zilele lucrătoare de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale în Renania de Nord-Westfalia, între orele 9:00 și 18:00 (CET ). Asistența pentru întrebările utilizatorilor este inclusă până la o oră pe săptămână, orice asistență suplimentară pentru utilizatori va fi facturată la cost conform taxei convenite.

2.4 Operatorul are dreptul de a transfera servicii în totalitate sau în parte unuia sau mai multor subcontractanți. Acest lucru se aplică fără a aduce atingere drepturilor partenerului premium de la Art. 28 DS-GVO, în măsura în care este cazul.

2.5 Serviciile suplimentare trebuie convenite separat și plătite conform listei de prețuri curente (de exemplu, cursuri de formare, ajustări individuale) sau prețul de achiziție trebuie plătit la achiziționarea de hardware.

2.6 Servicii de îndeplinire. Dacă partenerul premium utilizează modulul magazin online al serviciilor online furnizate sau dacă partenerul premium ar dori să ofere clienților săi finali bunuri spre vânzare într-un alt mod (de exemplu, vânzare directă în studio), operatorul oferă servicii de onorare pentru aceasta în în conformitate cu următoarele prevederi. Cu excepția cazului în care este reglementat în mod expres altfel în această secțiune 2.6, celelalte prevederi ale prezentelor TGC se aplică în mod corespunzător și în domeniul serviciilor de onorare.

2.6.1 Partenerul Premium are dreptul să desemneze adresa specificată de operator pentru livrarea mărfurilor ca adresă de livrare către producători, expeditori etc. Tipul de bunuri și domeniul și data fiecărei livrări planificate trebuie convenite în scris cu partenerul premium cu cel puțin două săptămâni înainte de data planificată de livrare. În cazul în care partenerul premium nu reușește să se coordoneze, sau dacă cantitatea livrată depășește cantitatea anunțată, operatorul nu este obligat să accepte livrarea; Orice costuri suplimentare suportate ca urmare vor fi suportate de partenerul premium.

2.6.2 Operatorul va stoca bunurile livrate pentru partenerul premium. Având în vedere mărfurile primite zilnic, operatorul nu poate verifica calitatea sau cantitatea mărfurilor livrate. În special, operatorul nu este obligat să examineze dacă mărfurile livrate clientului îndeplinesc și cerințele dorite de acesta și dacă au fost livrate în cantitatea corectă. Operatorul va asigura bunurile depozitate împotriva incendiului/efracţiei, jafului, vandalismului/apă de la robinet/furtunii, grindinei/daune naturale până la o sumă de 50.000,00.

2.6.3 Partenerul premium poate apela livrări individuale din stocul de mărfuri de la operator. Operatorul va trimite livrarea individuală la adresa partenerului premium (sau unuia dintre studiourile operate de partenerul premium) specificată în momentul apelării acesteia.

De asemenea, partenerul premium poate însărcina operatorului să proceseze comenzi individuale de la magazinul online al partenerului premium către clienții săi în numele partenerului premium.

Pentru livrarea mărfurilor către partenerul premium sau către clienții săi, secțiunea 9.1 se aplică în mod corespunzător relației dintre părți.

2.6.4 Indiferent de reglementarea răspunderii din Clauza 14, părțile precizează că operatorul nu este răspunzător față de clienții partenerului premium în calitate de vânzător pentru bunurile livrate. Vânzătorul mărfurilor este exclusiv partenerul premium. Prin urmare, partenerul premium rămâne singurul responsabil pentru toate revendicările de garanție și răspundere în legătură cu clienții magazinului său web.

3 Încheierea contractului

3.1 Ofertele pentru serviciile online se aplică exclusiv antreprenorilor. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale profesionale sau comerciale independente (§ 14 BGB). Prin depunerea declarației sale de încheiere a contractului, partenerul premium declară că acționează ca antreprenor.

3.2 Descrierile de produse ale operatorului și listele de prețuri nu sunt obligatorii atâta timp cât nu fac parte dintr-un acord contractual sau dintr-o ofertă marcată ca fiind obligatorie. În special, furnizarea de servicii online de către operator nu constituie o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic, ci doar o solicitare neobligatorie către partenerul premium de a depune oferte obligatorii pentru încheierea de contracte în comerțul electronic (vezi Secțiunea 3.3).

3.3 Operatorul permite încheierea unui contract prin intermediul serviciilor online în diferite moduri. Partenerul premium poate solicita fie o ofertă de la operator, care este apoi trimisă individual partenerului premium sub formă de text (secțiunea 3.3.1). Sau partenerul premium trimite o ofertă folosind formularele de comandă furnizate online de operator (Secțiunea 3.3.2.). Următoarele condiții se aplică proceselor descrise pentru încheierea contractului.

3.3.1 Contractele se formează prin ofertă și acceptare sub rezerva acestor Termeni și Condiții Generale. La cerere, operatorul trimite partenerului premium o ofertă prin e-mail, fax sau scrisoare. Partenerul premium poate accepta această ofertă prin transmiterea unei declarații de acceptare către operator prin fax, e-mail sau scrisoare în termen de 4 săptămâni de la primirea ofertei. Ziua primirii ofertei nu este inclusă în calculul termenului limită. Contractul în conformitate cu valabilitatea acestor termeni și condiții intră în vigoare cu acceptarea în timp util de către partenerul premium. Dacă partenerul premium nu acceptă oferta în această perioadă, operatorul nu mai este obligat de ofertă.

3.3.2 Prețurile și cele mai importante informații despre produse și servicii pot fi apelate de partenerul premium atunci când utilizează formularele de comandă furnizate online înainte de a-și trimite oferta. Toate prețurile sunt afișate ca prețuri nete și nu includ taxa pe valoarea adăugată legală respectivă. Acestea se aplică livrărilor de mărfuri franco fabrică și, prin urmare, nu includ costurile de ambalare, transport, poștă și asigurare sau alte costuri de transport. Aceste costuri suplimentare vor fi afișate separat înainte de finalizarea procesului de comandă.

Un contract în comerțul electronic se încheie după cum urmează la utilizarea formularelor de comandă puse la dispoziție online:

(1) Partenerul premium poate selecta bunuri pentru achiziție și/sau servicii din zona de servicii online pentru rezervare, plasându-le într-un coș de cumpărături făcând clic pe butonul corespunzător. Dacă partenerul premium dorește să finalizeze comanda, acesta poate merge la coșul de cumpărături, unde va fi ghidat în restul procesului de comandă. O parte a acestui proces suplimentar de comandă este, în special, specificarea datelor de contact și de facturare ale partenerului premium. Sunt disponibile doar metodele de plată afișate. Dacă se percep taxe pentru metodele de plată individuale, operatorul le va afișa separat. Cu toate acestea, cel puțin o metodă de plată gratuită comună și rezonabilă este disponibilă pentru partenerul premium

(2) După ce face clic pe butonul „Următorul”, partenerului premium i se oferă posibilitatea de a corecta erorile de introducere. Acolo, numărul dorit de articole poate fi schimbat în orice moment sau bunurile sau serviciile selectate pot fi eliminate complet. Intrările pot fi corectate făcând clic pe butonul „Editare”.

(3) Făcând clic pe butonul „Comanda acum contra cost”, partenerul premium face o ofertă obligatorie pentru încheierea unui contract pentru serviciile sau bunurile online selectate.

(4) Operatorul confirmă imediat primirea acestei oferte prin trimiterea unui e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată. Operatorul declară acceptarea ofertei contractuale printr-un e-mail separat. Contractul se încheie numai atunci când acest al doilea e-mail este primit de partenerul premium. Textul contractului nu este stocat după încheierea contractului în scopul de a-l face accesibil partenerului premium.

4 compensare; modalități de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se convine altfel, plata lunară va fi plătită începând cu data de începere convenită. Ulterior, remunerația lunară urmează să fie plătită în avans în fiecare lună calendaristică. Dacă un preț urmează să fie calculat pentru părți ale unei luni calendaristice, acesta va fi calculat la 1/30 din prețul lunar pentru fiecare zi.

4.2 Taxa de înființare se plătește la încheierea contractului și trebuie plătită în termen de 10 zile de la data încheierii contractului. Acest lucru se aplică și altor plăți unice convenite la încheierea contractului (de exemplu, pentru cursuri de formare, achiziție de hardware).

4.3 Operatorul are dreptul de a difuza publicitate de la terți în cadrul sistemului software și de a comercializa spațiul publicitar integrat în software. Acest lucru se aplică în special pachetului software Community și Fitness Nation TV. Cu pachetul software Fitness Nation TV, posibila afișare a reclamelor de către operator este limitată la maximum 10 minute pe oră. Publicitatea pentru produse și parteneri de marcă are loc, în general, fără nicio formă de rambursare. Pentru continuarea marketingului publicitar, partenerul premium primește un procent din venitul generat de operator (de exemplu, participarea la veniturile din publicitate) cuprins între 2% și 30%. O listă precisă și actualizată a spațiilor publicitare, a datelor media și a partenerilor de publicitate este disponibilă la support.fitness-nation.comdisponibil. Operatorul are dreptul de a modifica oricând spațiul publicitar și remunerația.

4.4 Remunerația se stabilește în funcție de prețurile valabile la momentul încheierii contractului, dacă nu s-a convenit altfel. Prețurile cotate sunt prețuri nete în euro plus taxa legală de vânzare. Costurile de ambalare și transport, încărcare, asigurare (în special asigurarea de transport pentru hardware), taxele vamale și taxele vor fi percepute separat dacă sunt suportate.

4.5 Dacă s-au convenit servicii suplimentare, acestea vor fi facturate la cost conform tarifului orar sau zilnic convenit, cu excepția cazului în care a fost convenit un preț fix (de exemplu, taxă unică de instalare, preț de achiziție). Tarifele orare sunt facturate în trepte de 6 minute). Un tarif zilnic se referă la 8 ore.

4.6 În cazul în care partenerul premium își creează propriul magazin web ca parte a utilizării serviciilor online, operatorul are dreptul la un procent din vânzările nete generate în conformitate cu acordul încheiat între părți („comision de vânzări”). Partenerul premium este obligat să trimită operatorului o listă lunară a tuturor vânzărilor efectuate prin intermediul magazinului său web ca parte a utilizării serviciilor online sub formă de text. Regula aici este ca cifra de afaceri de o luna trebuie raportata operatorului pana la data de 5 a lunii urmatoare. Operatorul va factura partenerului premium comisionul de vânzare cu următoarea factură lunară.

4.7 Remunerația curentă obișnuită este datorată pentru plata fără reducere la primirea facturii.

4.8 În cazul în care metoda de plată debit direct (debit direct) este convenită, operatorul este autorizat în mod revocabil să încaseze suma facturii din contul specificat al partenerului premium. Dacă debitul direct nu este răscumpărat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau pentru că au fost furnizate detalii bancare incorecte sau dacă partenerul premium se opune debitării, deși nu are dreptul să facă acest lucru, acesta trebuie să suporte comisioanele suportate ca urmare a rambursării de la banca respectivă dacă acesta este responsabil pentru aceasta.

4.9 O plată este considerată a fi primită de îndată ce contravaloarea a fost creditată într-un cont al operatorului. În caz de întârziere a plății, operatorul are dreptul la dobândă de întârziere în valoare de 9 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază respectivă. Drepturile statutare ale operatorului în cazul unei neîndepliniri de plată a partenerului premium rămân neafectate.

4.10 În cazul livrărilor/serviciilor către țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care operatorul nu este responsabil și care urmează să fie suportate de partenerul premium. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferurile de bani de către bănci (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de curs valutar) sau taxe sau taxe de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi suportate și în legătură cu transferul de bani dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunii Europene, dar partenerul premium efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.11 Pretențiile partenerului premium pot fi compensate cu pretențiile operatorului numai dacă pretențiile partenerului premium sunt incontestabile sau au fost stabilite legal. Acest lucru nu se aplică dacă cererea reconvențională se bazează pe costuri suplimentare pentru remedierea defecțiunilor sau pentru producție suplimentară.

5 Cooperarea și Obligațiile Partenerului Premium

5.1Partenerul premium se asigură că cooperarea necesară pentru îndeplinirea serviciilor contractuale este disponibilă în timp util pe cheltuiala sa. În special, va furniza operatorului în timp util informațiile necesare pentru furnizarea serviciilor contractuale și se va asigura că hardware-ul acestuia, sistemul de operare necesar, browserul necesar, accesul său la Internet, conexiunea online și preinstalarea software-ul necesar sunt în stare contractuală. El acordă operatorului acces fără probleme la routerul său la fața locului în studio sau în alt loc de performanță convenit și permite accesul operatorului pentru lucrările tehnice necesare. Partenerul Premium va asigura pe cheltuiala sa că o sursă de energie adecvată este disponibilă și utilizabilă la punctele de transmisie respective care sunt necesare pentru operarea serviciilor online. Partenerul premium este responsabil pentru conexiunea de date între stațiile de lucru/dispozitivele finale destinate utilizării și punctul de transfer (ieșirea routerului din centrul de date în care sunt găzduite serviciile online). Alte obligații de cooperare pot rezulta din descrierea serviciului.

5.2 Partenerul premium este obligat

5.3 Partenerul premium ia măsurile de precauție adecvate în cadrul obligațiilor sale de atenuare a daunelor (de exemplu, prin diagnosticarea în timp util a erorilor, verificarea regulată a rezultatelor procesării datelor) în cazul în care serviciile online nu funcționează corect.

5.4 Partenerul Premium este obligat să se asigure, prin acorduri contractuale adecvate cu angajații săi, că serviciile online sunt utilizate de aceștia conform intenției și în conformitate cu contractul. El este, de asemenea, responsabil pentru a se asigura că acestea respectă secțiunile 5.1 până la 5.3. Partenerul premium este responsabil pentru respectarea reglementărilor comerciale și fiscale, cum ar fi respectarea perioadelor de păstrare.

5.5 Conținutul stocat de partenerul premium pe spațiul de stocare destinat acestuia poate fi protejat de legea drepturilor de autor și a protecției datelor. Partenerul premium acordă operatorului dreptul de a pune la dispoziția partenerului premium conținutul stocat pe server pentru interogări prin Internet și, în special, de a-l reproduce și transmite în acest scop și de a-l putea reproduce pentru backup de date. scopuri. Acest lucru se aplică în consecință pentru a le pune la dispoziție public atunci când interogările terților sunt făcute prin Internet.

6 Acordarea dreptului de utilizare

6.1 Operatorul acordă partenerului premium un drept simplu (neexclusiv), limitat pe durata prezentului contract, de a accesa serviciile online prin intermediul telecomunicațiilor (conexiune la Internet) și de a utiliza funcționalitățile serviciilor online, așa cum sunt destinate măsura rezervată. Partenerul premium nu primește alte drepturi, în special asupra software-ului sau software-ului de operare al serviciilor online.

6.2 Închirierea și alte transferuri sau punerea la dispoziția terților nu sunt permise, fie contra cost, fie gratuit. Codul sursă/obiect al software-ului nu este furnizat. Pentru utilizarea aplicațiilor pentru serviciile online, totuși, partenerul premium are dreptul să instaleze aplicația în cod obiect pe un dispozitiv pe durata rezervată și să o utilizeze conform intenției; în acest sens, se aplică aplicația atașată aplicației relevante sau termenii standard de licență ai operatorului platformei de aplicație (iOS AppStore sau Google Playstore).

6.3 Partenerul Premium nu are dreptul de a utiliza serviciile online și/sau spațiul de stocare în afara utilizării permise în conformitate cu acordul contractual sau de a le folosi de către terți sau de a le face accesibile terților.

7 Răspundere

Operatorul este răspunzător pentru toate cererile contractuale, cvasi-contractuale și statutare, inclusiv pretențiile delictuale pentru daune și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

7.1 Operatorul este răspunzător pentru orice motiv legal, fără limitare, în caz de intenție, intenție frauduloasă sau neglijență gravă, în caz de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății, pe baza unei promisiuni de garanție, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în acest sens. În plus, răspunderea operatorului conform Legii privind răspunderea pentru produse este nelimitată.

7.2 În cazul în care operatorul încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic contractului, cu excepția cazului în care răspunderea este nelimitată în conformitate cu clauza 7.1 de mai sus. Obligatiile contractuale esentiale sunt obligatii pe care contractul le impune operatorului in functie de continutul acestuia in vederea realizarii scopului contractului, a caror indeplinire este esentiala pentru buna executare a contractului si a caror respectare partenerul premium poate in mod regulat. se bazează.

7.3 În afară de aceasta, răspunderea din partea operatorului este exclusă. În special, nu există nicio răspundere pentru defectele inițiale decât dacă sunt îndeplinite cerințele de la 7.1 și 7.2.

7.4 O modificare a sarcinii probei în detrimentul partenerului premium nu este asociată cu prevederile de mai sus.

7.5 Cu excepția cazurilor de la 7.1, termenul de prescripție pentru pretențiile de daune sau rambursarea cheltuielilor de către partenerul premium față de operator este de un an de la cunoașterea circumstanțelor care au dat naștere cererii.

7.6 Reglementările de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea operatorului pentru agenții și reprezentanții legali ai acestuia.

8 Servicii online și garanție pentru închiriere hardware

8.1.1 Operatorul garantează că serviciile online și hardware-ul închiriat partenerului premium vor funcționa în esență în conformitate cu acordurile contractuale ale părților atunci când sunt utilizate în conformitate cu descrierea liniei și alte instrucțiuni de utilizare.

8.1.2 În cazul unor defecte sau întreruperi care sunt imputabile operatorului, operatorul poate mai întâi să remedieze defectul. Performanța ulterioară este la alegerea operatorului fie prin eliminarea defectului, fie prin furnizarea unui nou serviciu online fără defecte sau a unui nou hardware fără defecte. Performanța ulterioară include și livrarea de actualizări sau upgrade-uri care nu conțin defectul sau un patch care corectează defectul.

8.1.3 În cazul în care performanța suplimentară eșuează, partenerul premium poate alege să reducă prețul sau, dacă defectul nu afectează doar ușor utilizarea contractuală a serviciilor online sau a hardware-ului, poate rezilia prezentul contract pentru o cauză întemeiată și, dacă este necesar, solicitați o rambursare în avans la cerere. Cu toate acestea, performanța ulterioară este considerată a eșuat numai dacă partenerul premium a oferit operatorului suficientă oportunitate de a remedia defectul într-o perioadă rezonabilă de timp, fără ca succesul necesar să fie obținut. Furnizarea unei soluții temporare care a ocolit defectul („soluție”) trebuie luată în considerare la stabilirea termenului limită.

8.2 În cazul în care partenerul premium ia la cunoștință de o acuzație din partea unei terțe părți că furnizarea și/sau utilizarea serviciilor online încalcă drepturile de proprietate industrială ale acestuia sau ale altor terți, partenerul premium este obligat să informeze imediat operatorul. Pe cât posibil, operatorul își va asuma, pe cheltuiala proprie, apărarea împotriva pretențiilor datorate presupusei încălcări a drepturilor de proprietate și va conduce negocieri pentru soluționarea litigiului juridic. Partenerul premium va sprijini operatorul în acest sens în măsura în care acest lucru este adecvat și favorabil discuțiilor de apărare și soluționare. Răspunderea operatorului pentru vicii legale rămâne neafectată.

8.3Părțile sunt conștiente și recunosc că operatorul nu controlează transmiterea datelor prin intermediul facilităților de comunicație, inclusiv internetul, și că serviciile online pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și altor probleme asociate cu utilizarea unor astfel de facilități de comunicare. În plus, operatorul nu este responsabil dacă utilizarea serviciilor online este afectată de instalarea, operarea sau întreținerea necorespunzătoare de către partenerul premium sau o terță parte în numele acestuia. În special, este exclusă garanția pentru deficiențe care decurg din faptul că (a) serviciile online sunt utilizate în condiții care nu corespund mediului hardware și software specificat în descrierea serviciului;

9 Condiții speciale pentru contractele de achiziție pentru hardware

În cazul în care un contract de cumpărare pentru hardware este încheiat în legătură cu serviciile online (de exemplu, prin intermediul unei stele tactile / stick HDMI / automat), contractului de cumpărare se aplică următoarele prevederi speciale - în plus față de și în cazul unor contradicții care au prioritate față de prevederile generale ale acestor Termeni si Conditii Generale:

9.1 Condiții de livrare și livrare

9.1.1 Bunurile sunt livrate la adresa de livrare specificată de partenerul premium, cu excepția cazului în care sa convenit altfel. Partenerul premium este de acord ca toate livrările să fie efectuate fie de către compania de expediere comandată de operator, fie direct de către producătorul sau angrosist al mărfurilor comandate de partenerul premium ("drop shipping").

9.1.2 Operatorul are dreptul de a efectua livrări parțiale dacă acest lucru este rezonabil pentru partenerul premium. În cazul livrărilor parțiale admise, operatorul are și dreptul de a emite facturi parțiale.

9.1.3 Operatorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul livrării incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care operatorul nu este responsabil pentru nelivrare și operatorul nu a încheiat o anumită tranzacție de acoperire împotriva riscurilor cu furnizorul, în ciuda atenției necesare. În cazul indisponibilității sau disponibilității doar parțiale a bunurilor, partenerul premium va fi informat imediat și contraprestația va fi rambursată imediat.

9.1.4 Riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a mărfurilor vândute trece către partenerul premium de îndată ce operatorul a livrat articolul expeditorului, transportatorului sau persoanei sau instituției responsabilă de efectuarea expedierii. Acest lucru se aplică și în cazul în care operatorul suportă costurile de transport. Asigurarea de transport este asigurată doar la cerere specială și pe cheltuiala partenerului premium. Dacă operatorul este responsabil pentru instalare și asamblare, riscul trece către partenerul premium la finalizarea lucrărilor de instalare și asamblare și predare.

9.1.5 În măsura în care livrarea nu este posibilă din motive pentru care Partenerul Premium este responsabil, de exemplu, pentru că bunurile nu intră prin ușa din față, ușa din față sau casa scării partenerului Premium sau pentru că Partenerul Premium nu poate fi găsit la adresa de livrare specificat de acesta, deși partenerul premium a fost informat cu privire la termenul de livrare într-un termen rezonabil, partenerul premium suportă costurile pentru livrarea nereușită și este obligat să plătească o compensație forfetară pentru întârziere. Aceasta înseamnă 1% pentru fiecare săptămână completă de întârziere, dar nu mai mult de 8% din valoarea livrării totale sau partea neacceptată a livrării totale. Părțile sunt libere să dovedească prejudiciul mai mare sau mai mic.

9.1.6 În cazul în care livrarea mărfurilor către partenerul premium este întârziată din motive pentru care este responsabil partenerul premium, transferul de risc are loc atunci când partenerul premium este notificat că mărfurile sunt gata de expediere. Orice costuri de stocare suportate trebuie suportate de Partenerul Premium după transferul riscului.

9.2 Cumpărare închiriere

9.2.1 În cazul în care operatorul acordă partenerului premium opțiunea de a plăti prețul de achiziție în rate, planul de plată convenit acolo se aplică la data scadentă a ratelor. Prețul de achiziție nu este supus dobânzii - fără a aduce atingere vreunei dobânzi de întârziere. Ratele se plătesc operatorului la data scadenței.

9.2.2 În cazul în care partenerul premium nu plătește o rate, întreaga cerere de preț de achiziție minus plățile efectuate până la acel moment devine imediat exigibilă. Acest lucru se aplică și în cazul în care cumpărătorul are restanțe cu o sumă parțială a ratei.

9.3 Păstrarea titlului

9.3.1 Operatorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la achitarea integrală a prețului de cumpărare datorat; acest lucru se aplică în special în cazurile din secțiunea 9.2. În plus, operatorul își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până când toate pretențiile sale din relația de afaceri cu partenerul premium au fost îndeplinite.

9.3.2Partenerul premium se obligă să trateze, să curețe și, dacă este necesar, să repare articolele achiziționate în mod corespunzător și cu grijă până la transferul dreptului de proprietate. El va raporta imediat operatorului orice daune. Partenerul premium își asumă riscul de deteriorare și pierdere a dispozitivului. Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, partenerul premium nu va împrumuta, vinde, închiria, gaja sau dispune de articolele achiziționate în niciun alt mod. În cazul în care terții intenționează să sechestreze articolele achiziționate de la partenerul premium, aceștia vor informa imediat operatorul. Toate costurile judiciare și extrajudiciare suportate pentru îndepărtarea atașamentelor și reținerii și pentru înlocuirea articolelor achiziționate vor fi rambursate operatorului de către partenerul premium.

9.4 Răspunderea pentru defecte / garanție Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică răspunderea legală pentru defecte. Cu toate acestea, se aplică următoarele:

9.4.1 Reclamațiile pentru defecte nu apar în cazul uzurii naturale sau al deteriorarii care apar după transferul riscului ca urmare a manipulării incorecte sau neglijente, a stresului excesiv, a echipamentelor necorespunzătoare sau din cauza unor influențe externe speciale care nu sunt prevăzute pentru in contract. În cazul în care partenerul premium sau terții efectuează modificări sau lucrări de reparație necorespunzătoare, nu există pretenții pentru defecte pentru acestea și consecințele rezultate, cu excepția cazului în care partenerul premium poate dovedi că defecțiunea raportată nu a fost cauzată de aceste modificări sau lucrări de reparație.

9.4.2 Termenul de prescripție pentru reclamațiile pentru vicii este de un an de la transferul riscului.

9.4.3 Limitările de răspundere și reducerile din perioada de prescripție menționate mai sus nu se aplică

  • pentru articolele care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu scopul lor obișnuit și au cauzat defectarea acesteia,
  • pentru cererile de despăgubire existente și rambursarea cheltuielilor partenerului premium conform 7.1,
  • în cazul în care operatorul a ascuns în mod fraudulos defectul, precum și
  • pentru dreptul de regres conform § 478 BGB.

9.4.4 În cazul unei performanțe suplimentare, operatorul are dreptul de a alege între livrarea reparației sau înlocuirea.

9.4.5 Dacă o livrare de înlocuire se face ca parte a răspunderii pentru defecte, termenul de prescripție nu începe din nou.

9.4.6 Dacă prestația suplimentară a avut loc prin intermediul unei livrări de înlocuire, Partenerul Premium este obligat să returneze bunurile care au fost livrate pentru prima dată operatorului în termen de 30 de zile.

9.4.7 În cazul în care operatorul livrează un articol fără defecte în scopul unei performanțe suplimentare, operatorul poate solicita despăgubiri pentru utilizare de la partenerul premium în conformitate cu articolul 346 (1) BGB. Alte pretenții legale rămân neafectate.

9.5 Atribuirea cererilor de garanție

Prin prezenta, operatorul transferă pretențiile existente pentru vicii față de producătorul articolelor achiziționate livrate sub rezerva de proprietate, predând certificatul de garanție care ar fi putut fi emis pentru articolele achiziționate partenerului premium care acceptă această cesiune.

9.6 Garanții la achiziționarea de automate

9.6.1 În cazul în care partenerul premium achiziționează un automat de la operator ca un serviciu suplimentar la serviciile online, operatorul acordă partenerului premium o garanție de durabilitate (§ 443 alin. 2 BGB) în conformitate cu următoarele prevederi, sub rezerva unei abaterea acordului în cazuri individuale. Pretențiile de garanție ale partenerului premium conform Secțiunii 9.4 rămân neafectate.

9.6.2 Operatorul garantează că automatele livrate vor fi lipsite de defecte de materiale și de manoperă pentru o perioadă de patru ani de la transferul riscului în conformitate cu secțiunea 9.1.4 („Perioada de garanție”). Defectele de material sau de prelucrare ale automatului automat („daune în garanție”) care apar în perioada de garanție vor fi remediate de către operator la discreția sa prin repararea sau livrarea pieselor noi sau recondiționate într-o perioadă rezonabilă de timp, în unele cazuri gratuit. („servicii de garanție”).

9.6.3Operatorul oferă partenerului premium piese de schimb sau actualizările software necesare în mod gratuit în cazul unor daune în garanție. Lucrări de service necesare de către operator pentru analiza și corectarea erorilor (fie de la distanță, fie la locul de instalare al automatului) în cadrul serviciilor de garanție, precum și costurile pentru sosirea și plecarea tehnicienilor, colectarea automatelor defecte și livrarea de dispozitive de înlocuire nu sunt gratuite, dar vor fi taxate de către operator confiscarea efectivă calculată. Se aplică remunerația și tarifele de cost convenite; în absența unui acord corespunzător, partenerul premium plătește o taxă adecvată cheltuielilor sau costurile trebuie rambursate într-o măsură adecvată. Alte pretenții ale partenerului premium împotriva operatorului, în special pentru daune datorate profitului pierdut,

9.6.3 Pretențiile de garanție ale Partenerului Premium conform Secțiunii 9.6.2 de mai sus nu există pentru daune care apar după transferul riscului ca urmare a manipulării incorecte sau neglijente, stres excesiv, echipament neadecvat sau din cauza influențelor externe speciale care sunt nu este cerut de contract. Pretențiile de garanție ale Partenerului Premium conform Secțiunii 9.6.2 de mai sus sunt de asemenea excluse dacă automatul are caracteristici care indică reparații sau alte intervenții efectuate de ateliere neautorizate de operator, accesorii neautorizate de operator instalate în automatul de către Premium. Partenerul sau la instigarea acestuia a fost eliminat sau numărul de serie al automatului automat a fost eliminat sau făcut de nerecunoscut.

9.6.4 Reclamațiile partenerului premium pentru servicii în garanție pot fi formulate împotriva operatorului numai în termen de două luni de la producerea daunei în garanție sau, în cazul erorilor care nu sunt imediat recunoscute, în termen de două luni a descoperirii acestora la prezentarea facturii originale cu data cumpararii.

9.6.5 Garanția se aplică, de asemenea, domeniului de aplicare menționat mai sus, pentru perioada de garanție și în alte condiții menționate mai sus (inclusiv depunerea dovezilor de cumpărare în cazul revânzării) pentru orice viitor proprietar ulterior al distribuitorului automat rezident în țara de domiciliu a partenerului premium.

10 Termenul contractului și rezilierea

10.1 Contractul intră în vigoare la încheierea contractului și are termenul specificat în comandă de la începutul convenit al termenului. Contractul poate fi reziliat pentru prima dată cu un preaviz de trei luni până la sfârșitul termenului minim. Se prelungește la sfârșitul termenului minim sau la sfârșitul perioadei respective de 12 luni cu încă 12 luni dacă nu a fost reziliat anterior de una dintre părți cu un preaviz de 3 luni până la sfârșitul respectivului perioada de 12 luni.

10.2 Dreptul ambelor părți la reziliere extraordinară din motive importante rămâne neafectat. În special, operatorul are dreptul la rezilierea extraordinară dacă partenerul premium are mai mult de 30 de zile în întârziere cu o plată după al doilea memento sau a permis accesul terților cu încălcarea contractului.

10.3 Notificarea de reziliere trebuie să fie în scris, prin care transmiterea documentelor scrise prin telefon (de exemplu, fax, PDF în atașamentul de e-mail) este suficientă (§ 127 alin. 2 BGB).

10.4Odată cu rezilierea contractului, datele de acces ale partenerului premium nu mai sunt active și accesul la serviciile online este blocat. Datele partenerului premium vor fi șterse de către operator în cel mult patru săptămâni de la încheierea contractului, cu excepția cazului în care operatorul are obligația legală de a le păstra. În această perioadă de ștergere, partenerul premium trebuie să trimită operatorului o cerere corespunzătoare de returnare, cel puțin sub formă de text, dacă și în măsura în care are nevoie de date după încheierea contractului. Operatorul va elibera apoi datele într-un format comun, care poate fi citit de mașină, partenerului premium sau unei terțe părți numite de acesta. Operatorul are dreptul să calculeze cheltuielile efectuate pentru aceasta în conformitate cu lista de prețuri valabilă atunci și poate face ca eliberarea datelor să depindă de

10.5 După încheierea perioadei contractuale, partenerul premium trebuie să returneze hardware-ul închiriat operatorului în termen de 10 zile, trimițându-l operatorului prin poștă. În cazul în care hardware-ul nu este returnat la timp, operatorul va percepe partenerului premium pentru perioada de reținere pentru fiecare zi calendaristică sau parte din aceasta valoarea unei zile, calculată din remunerația periodică convenită, drept compensație și costurile cauzate de returnare. întârziere.

10.6În cazul în care partenerul premium utilizează serviciile de execuție ale operatorului, în cazul rezilierii se aplică următoarele: operatorul va informa partenerul premium despre bunurile încă stocate de operator la sfârșitul contractului, cu condiția ca cantitățile implicate să nu fie neglijabile în raport. la ordin. Bunurile rămase vor fi puse la dispoziția Partenerului Premium pentru colectare sau, la cererea expresă a acestuia, vor fi trimise cu marfă la adresa comercială a Partenerului Premium. În cazul în care partenerul premium nu reușește să ridice bunurile și dacă partenerul premium nu solicită nici expedierea de la operator, operatorul are dreptul de a distruge bunurile rămase la 30 de zile de la încheierea contractului după notificarea prealabilă la ultima adresă cunoscută a partener premium;

11 Confidențialitate

11.1 Operatorul și partenerul premium sunt obligați să păstreze secrete toate informațiile confidențiale, secretele de afaceri și comerciale obținute în cadrul relației contractuale, în special să nu le transmită terților sau să le folosească în alte scopuri decât cele contractuale.

„Informații confidențiale” în sensul prezentelor GTC înseamnă orice informații furnizate de către sau în numele lui Operator sau Partenerului Premium („Partea care dezvăluie”), sub orice formă sau mediu, celeilalte părți respective („Partea primitoare”). identificate în mod clar ca confidențiale sau de proprietate în momentul dezvăluirii. Niciuna dintre părți nu va marca drept confidențial sau proprietar informații despre care nu se crede cu bună-credință date confidențiale sau privilegiate, secrete comerciale sau alte date care merită o astfel de marcare sau protecție.

11.2 Partea care primește: (a) va lua toate măsurile rezonabile pentru a menține confidențialitatea informațiilor confidențiale ale părții care dezvăluie; (b) nu va dezvălui nicio informație confidențială a părții care dezvăluie nici unei alte persoane decât reprezentanții săi care pot folosi informațiile confidențiale. din cauza poziției lor în afacerile Părții beneficiare trebuie să cunoască și să fi fost de acord cu acorduri de nedivulgare care oferă cel puțin același nivel de protecție pentru informațiile confidențiale ca și prezentul acord, să dezvăluie sau să pună la dispoziție și (c) să dezvăluie (c) Informații confidențiale ale părții care dezvăluie) exclusiv în scopurile Acordului care guvernează utilizarea națiunii de utilizare a Fitness-ului.

11.3 Restricțiile privind utilizarea sau dezvăluirea informațiilor confidențiale prevăzute în clauza 11.2 nu se vor aplica niciunei informații confidențiale ale părții care dezvăluie care: (a) sunt dezvoltate de partea care primește informații fără legătură cu informațiile confidențiale sau care sunt libere din punct de vedere legal. de la restricțiile impuse de dezvăluirea unor astfel de informații confidențiale către terți autorizați; (b) a fost pusă la dispoziția publicului în general fără încălcare de către partea care primește prezentul acord; (c) era deja cunoscut de partea primitoare fără restricții la momentul dezvăluirii părții primitoare; sau (d) sunt libere de astfel de restricții cu acordul scris al părții care dezvăluie.

11.4În cazul în care părții destinatare este obligată sau solicitată de lege sau de un proces legal să dezvăluie informații confidențiale ale părții care dezvăluie, partea primitoare va notifica cu promptitudine părții care dezvăluie, astfel încât partea care dezvăluie (a) să poată solicita o ordonanță de protecție adecvată sau un alt remediu legal. ; (b) se consultă cu partea care primește informații despre măsurile pe care partea care dezvăluie o poate lua pentru a evita sau a limita orice astfel de solicitare sau obligație; sau (c) să renunțe la oricare sau la toți termenii acestui Acord.

11.5La cererea scrisă a Părții care dezvăluie, partea care primește va elibera sau va distruge orice și toate informațiile confidențiale (ale părții care dezvăluie). Aceasta include orice copie, reproducere, rezumat, analiză sau extras (în formă de hârtie sau electronică, cum ar fi fișierele poștale sau computerizate) realizate din Informațiile Confidențiale aflate în posesia Părții Primitoare. Acest lucru trebuie mai întâi confirmat în scris de către un reprezentant în mod corespunzător (autorizat) al Părții care primește, sub rezerva următoarelor prevederi: (a) Dacă există o procedură judiciară în care se solicită divulgarea Informațiilor Confidențiale, acest material poate rămâne în așteptarea soluționarea procedurii sau pronunțarea hotărârii definitive nu va fi distrusă;

11.6 În cazul unei încălcări din culpă a obligațiilor de mai sus, partea care primește se obligă să plătească părții care dezvăluie o penalitate contractuală adecvată din punct de vedere al sumei și pe deplin verificabilă de către o instanță în ceea ce privește oportunitatea acesteia.

12 Politica de confidențialitate

12.1 În sensul prezentei clauze 12, termenii „date cu caracter personal”, „operator”, „procesator” și „prelucrare” au sensul care le-a fost dat de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) sau de alte legi aplicabile privind protecția datelor.

12.2 Ca parte a furnizării de servicii de către operator, poate fi necesar ca operatorul să prelucreze datele cu caracter personal ca procesator pentru partenerul premium ca persoană responsabilă pe propriile sisteme informatice. Acest lucru poate afecta serviciile de îndeplinire, în conformitate cu clauza 2.6 din acești termeni și condiții.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator are loc în modul specificat în Secțiunea 12.2. cazurile menționate în conformitate cu acordul privind procesarea comenzii conform Art. 28 DS-GVO, care este disponibil aici pentru partenerul premium în forma disponibilă la momentul încheierii contractului:

Subiectul procesării comenzii în Secțiunea 12.2. În cazurile menționate pot fi afectate următoarele categorii de persoane: clienții finali și furnizorii partenerului premium sau angajații acestora precum și angajații proprii ai partenerului premium. Prelucrarea comenzii se referă la următoarele tipuri de date cu caracter personal de la aceste persoane vizate: date de bază cu caracter personal, date de comunicare, date de bază ale contractului, istoricul clienților, date de facturare și plată, acces la sistem, date de utilizare și înregistrare.

13 Dispoziții finale

13.1 Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, excluzând conflictele de legi și excluzând legile privind vânzarea internațională de bunuri (CISG).

13.2 Locul de îndeplinire este sediul operatorului, cu excepția cazului în care natura problemei indică faptul că locul de îndeplinire este diferit. Dacă partenerul premium acționează ca comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract este sediul social al operatorului. Dacă partenerul premium își are sediul social în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul social al operatorului este locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite profesionistului. sau activitatea comercială a partenerului premium. În cazurile de mai sus, însă, operatorul are dreptul în orice caz

13.3 Limba contractului este germana.

Stare: 16.02.2021