Termos e Condições dos Serviços Online

Termeni și condiții - Fitness Nation pentru partenerii premium

Cu serviciile online Fitness Nation (denumite în continuare „Fitness Nation” sau „Servicii online”), Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „Fitness Nation”) oferă companiilor din industria fitness-ului un sistem online cuprinzător, bazat pe web, pe care companiile de fitness (denumite în continuare ca „partener premium”) în domeniile fidelizării și achiziționării clienților și include alte servicii profesionale. Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor online depind de pachetele premium rezervate de partenerul premium, cum ar fi „Fitness Nation beFit”, „Fitness Nation getFit”, „Fitness Nation beneFit”, „Fitness Nation proFit” și „Fitness Nation Community - Premium”. -Abonament". Acestea pot fi rezervate individual sau împreună.

Fitness Nation operează și o platformă online la www.fitness-nation.com cu informații extinse, oferte și servicii legate de fitness. Părțile interesate se pot înscrie pe platformă

 • informați despre exerciții de fitness, nutriție și subiecte de sănătate,
 • cumpărați produse de fitness (de exemplu, nutriție, echipamente) în magazinul online Fitness Nation,
 • Alăturați-vă comunității Fitness Nation și
 • utilizați motorul de căutare integrat pentru a găsi studiourile de fitness înregistrate pe platformă.

Nucleul platformei este Fitness Nation Community, o comunitate online care reunește oameni interesați de fitness, sportivi și companii de fitness. Utilizatorii (membrii) care sunt înregistrați în comunitate au dreptul să îl folosească. Membrii sunt consumatori (denumiti in continuare „sportivi”) si antreprenori precum studiourile de fitness si alte companii din industria fitness (denumiti in continuare si „parteneri premium”). Antreprenorii au posibilitatea de a deveni membri prin încheierea unui Acord de Afiliere Premium cu Pachetul Premium „Comunitatea Fitness Nation – Abonament Premium”. Cu pachetul premium „Fitness Nation proFit” ai și ocazia să faci

1 Domeniul de aplicare

1.1 Aplicabilitate la Serviciile Online Fitness Nation

Prezenții Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „CG”) se aplică tuturor contractelor încheiate între Fitness Nation și Partenerul Premium pentru serviciile online Fitness Nation și orice servicii suplimentare în legătură cu Fitness Nation.

1.2 Termeni și condiții speciale

Pentru pachetul premium respectiv și serviciile suplimentare (de exemplu achiziționarea de hardware) se aplică termeni și condiții speciale suplimentare (a se vedea punctul 10 de mai jos). În caz de contradicții, dispozițiile speciale respective prevalează față de prezentele CG.

2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului este accesul la Fitness Nation pentru utilizarea prevăzută de către partenerul premium printr-o conexiune la internet printr-un browser sau aplicația Fitness Nation, contra unei taxe pentru perioada convenită.

Partenerului premium i se oferă posibilitatea tehnică de a accesa Fitness Nation, care este găzduit pe un server Fitness Nation sau pe o terță parte comandată de Fitness Nation, printr-o conexiune la internet printr-un browser sau aplicația Fitness Nation în măsura rezervată și să folosească funcționalități din sfera de aplicare a acordurilor contractuale pe durata perioadei contractuale. Partenerul premium primește acces la Fitness Nation cu pachetele premium rezervate prin contul personal, protejat prin parolă online. Gama de funcții rezervată este activată.

Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor online depind de pachetele premium rezervate de partenerul premium. Acestea includ „Fitness Nation beFit”, „Fitness Nation getFit”, „Fitness Nation beneFit”, „Fitness Nation proFit” și „Fitness Nation Community - Premium Membership”. Acestea pot fi rezervate individual sau împreună. Servicii suplimentare în legătură cu Fitness Nation pot fi comandate opțional (inclusiv achiziția de hardware).

Domeniul serviciilor pentru fiecare pachet rezervat și, dacă sunt comandate, serviciile suplimentare și cerințele de sistem rezultă din descrierea serviciului ………….u. Fitness Nation pune la dispoziție serviciile online în starea actuală a programului.

Fitness Nation este disponibil pentru Partenerii Premium în germană sau engleză, la alegere.

Configurarea de către Fitness Nation include instalarea tehnică și activarea sistemului pentru partenerul premium (activarea Fitness Nation pentru a utiliza pachetele premium rezervate). Serviciile la fața locului la partenerul premium nu sunt datorate decât dacă se convine altfel.

Fitness Nation oferă partenerului premium spațiu de stocare pe un server pentru a-și stoca datele și conținutul ca parte a utilizării prevăzute a Fitness Nation. Partenerul premium poate stoca conținut de până la un volum de ... MB. Dacă spațiul de stocare pentru stocarea datelor nu mai este suficient, Fitness Nation va informa partenerul premium. Partenerul premium poate rezerva contingentele corespunzătoare în funcție de disponibilitate.

2.2 Fitness Nation oferă servicii online cu o disponibilitate de 98% în medie lunară minus timpii de întreținere. Fitness Nation poate efectua întreținere între orele 23:00 și 3:00, ora Europei Centrale (CET) pentru un total de cinci ore pe lună calendaristică. Fitness Nation nu va fi disponibil pentru utilizare în timpul întreținerii. În plus, Fitness Nation poate întrerupe disponibilitatea pentru o perioadă definită de timp pentru a efectua lucrări de întreținere în acord prealabil cu partenerul premium. Partenerul Premium nu își va retrage în mod nejustificat consimțământul pentru astfel de întreruperi. Legea GTC; SLA mai bun?, vă rugăm să contactați (disponibilitate, timpi de răspuns, timpi de service...)

Părțile înțeleg că disponibilitatea înseamnă utilizarea tehnică a Fitness Nation la punctul de transfer pentru utilizare de către utilizatorii autorizați. Se referă la serviciile de la punctul de predare enumerat la www..../în ofertă/... Punctul de transfer este ieșirea routerului din centrul de date în care este găzduit software-ul.

2.3 Asistența partenerului premium este disponibilă pentru partenerul premium prin e-mail și prin telefon pentru întrebările utilizatorilor și pentru a primi rapoarte de eroare în zilele lucrătoare de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale în xxx, între orele 9:00 și 19:00 (CET) .

2.4 Serviciile suplimentare trebuie convenite separat și remunerate în funcție de cheltuieli (de exemplu, cursuri de formare, ajustări individuale) sau prețul de achiziție trebuie plătit la achiziționarea de hardware.

3 Încheierea contractului

3.1 Ofertele Fitness Nation sunt valabile numai pentru antreprenori. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale profesionale sau comerciale independente (§ 14 BGB). Prin depunerea declarației sale de încheiere a contractului, partenerul premium declară că acționează ca antreprenor.

3.2 Prezentările de produse și listele de prețuri de la Fitness Nation nu sunt obligatorii atâta timp cât nu fac parte dintr-un acord contractual sau dintr-o ofertă marcată ca obligatorie.

3.3 Contractele se formează prin ofertă și acceptare sub rezerva acestor Termeni și Condiții Generale. Fitness Nation va trimite partenerului premium o ofertă prin e-mail, fax sau scrisoare, la cerere. Partenerul premium poate accepta această ofertă prin transmiterea unei declarații de acceptare către Fitness Nation prin fax, e-mail sau scrisoare în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea ofertei. Ziua primirii ofertei nu este inclusă în calculul termenului limită. Contractul în conformitate cu valabilitatea acestor termeni și condiții intră în vigoare cu acceptarea în timp util de către partenerul premium. Dacă partenerul premium nu acceptă oferta în această perioadă, Fitness Nation nu mai este legat de ofertă.

4 remunerație; modalități de plată

4.1 Dacă nu se convine altfel, remunerația lunară se plătește proporțional pentru restul lunii calendaristice, începând cu ziua încheierii contractului. Ulterior, remunerația lunară urmează să fie plătită în avans în fiecare lună calendaristică. Dacă se calculează un preț pentru părți ale unei luni calendaristice, acesta va fi calculat la 1/30 din prețul lunar pentru fiecare zi.

4.2 Taxa de înființare se plătește la încheierea contractului. Acest lucru se aplică și altor plăți unice convenite la încheierea contractului (de exemplu, pentru formare).

4.3 Remunerația se stabilește în funcție de prețurile valabile la momentul încheierii contractului, dacă nu s-a convenit altfel. Prețurile sunt exprimate în euro și nu includ taxa de vânzare legală aplicabilă.

4.4 Dacă s-au convenit servicii suplimentare, acestea vor fi facturate la cost conform tarifului orar sau zilnic convenit, cu excepția cazului în care a fost convenit un preț fix (de exemplu, taxă unică de instalare, preț de achiziție). Tarifele orare sunt facturate pentru fiecare sfert de oră început (crește de 15 minute). Un tarif zilnic se referă la 8 ore.

cheltuieli de călătorie, timp de călătorie?

4.5 Plata se face la primirea facturii fără reducere.

4.6 Se consideră că o plată a fost primită odată ce valoarea echivalentă a fost creditată într-un cont Fitness Nation. În caz de neplată, Fitness Nation are dreptul la dobândă de întârziere în valoare de 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază respectivă. Drepturile legale ale Fitness Nation în cazul neîndeplinirii plății de către Partenerul Premium rămân neafectate.

4.7 Pretențiile partenerului premium pot fi compensate numai cu pretențiile la care Fitness Nation are dreptul dacă pretențiile partenerului premium sunt incontestabile sau au fost stabilite legal.

5 Cooperarea și Obligațiile Partenerului Premium

5.1 Partenerul premium se asigură că cooperarea necesară pentru îndeplinirea serviciilor contractuale este disponibilă în timp util, pe cheltuiala sa. În special, va furniza Fitness Nation informațiile necesare pentru furnizarea serviciilor contractuale în timp util și se va asigura că hardware-ul său, sistemul de operare necesar, browserul necesar, accesul său la Internet și conexiunea online sunt în stare contractuală.

Partenerul premium este responsabil pentru conexiunea de date dintre stațiile de lucru/dispozitivele finale destinate utilizării și punctul de transfer (ieșirea routerului centrului de date în care este găzduit Fitness Nation).

Import de date / alte exemple concrete?

5.2 Partenerul premium este obligat

5.3 Partenerul Premium va lua măsuri de precauție rezonabile (de exemplu, zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână backup de date, diagnosticare defecțiuni, revizuire regulată a rezultatelor procesării datelor) în cazul în care Fitness Nation nu funcționează corespunzător.

5.4 Partenerul Premium este obligat să se asigure, prin acorduri contractuale adecvate cu angajații săi, că Fitness Nation este utilizat de aceștia conform intenției și în conformitate cu contractul. El este, de asemenea, responsabil pentru a se asigura că acestea respectă secțiunile 5.1 până la 5.3.

5.5 Conținutul stocat de partenerul premium pe spațiul de stocare destinat acestuia poate fi protejat de legea drepturilor de autor și a protecției datelor. Partenerul premium acordă prin prezenta Fitness Nation dreptul de a pune la dispoziția partenerului premium conținutul stocat pe server pentru interogări prin internet și, în special, de a-l reproduce și transmite în acest scop și de a-l putea reproduce pentru backup de date. scopuri. Acest lucru se aplică în mod corespunzător pentru accesul public (de exemplu, în cazul pachetului premium „Fitness Nation Community - Premium Membership”) în cazul solicitărilor de către terți prin internet.

6 Acordarea dreptului de utilizare

6.1 Fitness Nation acordă partenerului premium un drept simplu (neexclusiv), limitat la durata prezentului contract, de a accesa Fitness Nation prin intermediul telecomunicațiilor (conexiune la internet) și de a utiliza funcționalitățile software-ului așa cum sunt prevăzute în măsura rezervată. . Partenerul premium nu primește alte drepturi, în special asupra software-ului sau software-ului de operare.

6.2 Închirierea și alte transferuri sau punerea la dispoziția terților nu sunt permise, fie contra cost, fie gratuit. Codul sursă/obiect al software-ului nu este furnizat. Cu toate acestea, pentru utilizarea aplicațiilor Fitness Nation, partenerul premium are dreptul să instaleze aplicația în cod obiect pe un dispozitiv terminal pe durata rezervată și să o utilizeze așa cum este prevăzut.

6.3 Fitness Nation are drepturi exclusive de utilizare a programelor speciale și a altor ajustări individuale. Partenerului Premium i se acordă drepturile în conformitate cu Secțiunile 6.1 și 6.2 pe durata contractului. Clauza 6.4 se aplică în mod corespunzător.

6.4 Partenerul Premium nu are dreptul să utilizeze Fitness Nation și/sau spațiul de stocare în afara utilizării permise în conformitate cu acordul contractual sau să permită terților să le folosească sau să le facă accesibile terților.

7 Răspundere

Fitness Nation este răspunzătoare pentru toate cererile contractuale, cvasi-contractuale și statutare, inclusiv pretențiile delictuale pentru daune și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

7.1 Fitness Nation are răspundere nelimitată pentru orice motiv legal

7.2 În cazul în care Fitness Nation încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic pentru contract, cu excepția cazului în care răspunderea este nelimitată în conformitate cu Secțiunea 7.1 de mai sus. Obligațiile contractuale semnificative sunt obligații pe care contractul le impune furnizorului în funcție de conținutul acestuia în vederea realizării scopului contractului, a căror îndeplinire este esențială pentru buna executare a contractului și a căror respectare partenerul premium poate în mod regulat. se bazează.

7.3 În afară de aceasta, răspunderea Fitness Nation este exclusă.

7.4 O modificare a sarcinii probei în detrimentul partenerului premium nu este asociată cu prevederile de mai sus.

7.5 Reglementările de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea Fitness Nation pentru agenții și reprezentanții legali.

8 Termenul contractului și rezilierea

8.1 Contractul intră în vigoare la încheierea contractului și durează pe o perioadă nedeterminată. Are un termen minim de 12 luni din prima zi a lunii următoare încheierii contractului. Contractul poate fi reziliat pentru prima dată cu un preaviz de trei luni până la sfârșitul termenului minim. Se prelungește cu încă 12 luni la sfârșitul termenului minim sau la sfârșitul perioadei respective de 12 luni dacă nu a fost reziliat anterior de una dintre părți cu un preaviz de 3 luni până la sfârșitul respectivului perioada de 12 luni.

Pachetele premium/servicii suplimentare suplimentare pot fi, în general, rezervate sau comandate în orice moment.

8.2 Dreptul ambelor părți la reziliere extraordinară pentru un motiv întemeiat rămâne neafectat. În special, Fitness Nation are dreptul la reziliere extraordinară în cazul în care partenerul premium are mai mult de 30 de zile în întârziere cu o plată după al doilea memento sau permite accesul terților cu încălcarea contractului și este responsabil pentru aceasta.

8.3 Rezilierile trebuie să fie făcute în scris.

8.4 La rezilierea contractului, datele de acces ale partenerului premium nu mai sunt active și accesul la Fitness Nation este blocat. Datele partenerului premium vor fi șterse de Fitness Nation în cel mult patru săptămâni de la încheierea contractului, cu excepția cazului în care Fitness Nation este obligată legal să păstreze datele. Partenerul premium trebuie să-și exporte datele înainte de încheierea contractului și să le facă el însuși copii de siguranță dacă au nevoie de ele după încheierea contractului.

9 Secretul

Fitness Nation și partenerul premium sunt obligați să păstreze secrete toate informațiile confidențiale, secretele de afaceri și comerciale obținute în cadrul relației contractuale, în special să nu le transmită unor terți sau să le folosească în alte scopuri decât în ​​scopuri contractuale.

10 Termeni și condiții speciale

10.1 Pachete Premium ca parte a Serviciilor Online Fitness Nation:

 • „Fitness Nation beFit”
 • „Fitness Nation getFit”
 • „Fitness Nation BeneFit”
 • „Fitness Nation profit”
 • „Abonament Premium pentru Comunitate Fitness Nation”

Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „Fitness Nation”) operează o platformă online la www.fitness-nation.com cu informații extinse, oferte și servicii legate de fitness. Părțile interesate se pot înscrie pe platformă

 • informați despre exerciții de fitness, nutriție și subiecte de sănătate,
 • cumpărați produse de fitness (de exemplu, nutriție, echipamente) în magazinul online Fitness Nation,
 • Alăturați-vă comunității Fitness Nation și
 • utilizați motorul de căutare integrat pentru a găsi studiourile de fitness înregistrate pe platformă.

Nucleul platformei este Fitness Nation Community, o comunitate online care reunește oameni interesați de fitness, sportivi și companii de fitness. Utilizatorii (membrii) care sunt înregistrați în comunitate au dreptul să îl folosească. Membrii sunt consumatori (denumiti in continuare „sportivi”) si antreprenori precum studiourile de fitness si alte companii din industria fitness (denumiti in continuare si „parteneri premium”). Calitatea de membru este în general gratuită pentru sportivi și pentru antreprenori contra plată. Antreprenorii au posibilitatea de a deveni membri prin încheierea unui Acord de Afiliere Premium cu Pachetul Premium „Comunitatea Fitness Nation – Abonament Premium”.

[……] Referire la Termenii de utilizare pentru sportivi

10.2 Servicii suplimentare

Acorduri de cumpărare ca parte a serviciilor online Fitness Nation

 • Stele
 • Stick HDMI

Alte servicii suplimentare

11 Dispoziții finale

11.1 Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care Fitness Nation a fost de acord cu valabilitatea acestora în scris.

11.2 Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, excluzând conflictele de legi și excluzând legile privind vânzarea internațională de bunuri (CISG).

11.3Locul de îndeplinire este sediul social al Fitness Nation. În cazul în care clientul acționează ca comerciant, entitate juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract este cel înregistrat. biroul Fitness Nation. Dacă clientul își are sediul social în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul social al Fitness Nation este locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite activitatea profesională sau comercială a clientului. În cazurile de mai sus, însă, Fitness Nation are dreptul să facă recurs la instanța de la sediul social al clientului.

11.4 Limba contractului este germana.