AGB

AGB Shop

Termeni și condiții cu informații despre clienți Cuprins

Cuprins

1.1 Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „GTC”) ale Fitness Nation GmbH (denumite în continuare „Vânzător”) se aplică tuturor contractelor privind livrarea de bunuri de către un consumator sau antreprenor (denumit în continuare „Client”) ) cu Vânzătorul în legătură cu informațiile furnizate de Vânzător își completează bunurile afișate în magazinul său online. Prin prezenta includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2 Pentru contractele de livrare a bunurilor prezentate în catalogul tipărit al vânzătorului, acești termeni și condiții se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se stipulează altfel.

1.3 Pentru contractele de livrare a tichetelor, acești termeni și condiții se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se stipulează altfel.

1.4 Pentru contractele de livrare a biletelor, acești termeni și condiții se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se stipulează altfel în mod expres. Acești termeni și condiții guvernează numai vânzarea de bilete pentru anumite, în descrierea articolului evenimentelor specificate de vânzător și nu executarea acestor evenimente. Pentru executarea evenimentelor, se aplică numai prevederile legale în relația dintre client și organizator și, dacă este cazul, condițiile deviante ale organizatorului. Cu excepția cazului în care vânzătorul este și organizatorul în același timp, el nu este răspunzător pentru desfășurarea corectă a evenimentului, de care este responsabil doar organizatorul respectiv.

1.5 Consumatorul în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității lor comerciale, nici independentei lor profesionale. Antreprenorul în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic, care acționează în executarea unei tranzacții juridice în exercitarea activității lor comerciale sau profesionale independente.

2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu constituie oferte obligatorii ale vânzătorului, ci servesc la efectuarea unei oferte obligatorii de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. În acest caz, după ce clientul a plasat bunurile selectate în coșul de cumpărături virtual și a trecut prin procesul electronic de comandă, făcând clic pe butonul de încheiere a procesului de comandă, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături. În plus, clientul poate trimite oferta vânzătorului prin telefon, e-mail sau formular de contact online.

2.3 În cazul comenzilor de bunuri afișate în catalogul tipărit al vânzătorului, clientul își poate prezenta oferta prin telefon, fax, e-mail sau poștă către vânzător. În acest scop, clientul poate completa formularul de comandă atașat la catalogul tipărit al vânzătorului și îl poate trimite înapoi vânzătorului.

2.4 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

 • prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii la client este autorizată sau
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care accesul bunurilor către client este decisiv sau
 • cerând clientului să plătească după trimiterea comenzii sale.

Dacă există mai multe dintre alternativele menționate anterior, contractul se încheie în momentul în care apare una dintre alternativele menționate anterior. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare datei la care oferta este trimisă de client și se încheie în a cincea zi de la expedierea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, aceasta va fi considerată o respingere a ofertei cu consecința că clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

2.5 La plasarea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului va fi stocat de vânzător după încheierea contractului și trimis clientului după trimiterea comenzii sale în scris (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare). Orice altă prevedere a contractului de către vânzător nu este posibilă. Dacă clientul a configurat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul vânzătorului și pot fi apelate de client prin contul său de utilizator protejat prin parolă cu datele de conectare corespunzătoare

2.6 Înainte de trimiterea obligatorie a comenzii prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, clientul poate recunoaște posibilele erori de intrare citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de intrare poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Ca parte a procesului de comandă electronică, clientul își poate corecta intrarea prin funcțiile obișnuite de la tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.7 Contractul este încheiat în germană și engleză.

2.8 Procesarea comenzilor și contactarea se efectuează de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail specificată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât la această adresă să poată fi primite e-mailurile trimise de vânzător. În special, atunci când folosește filtrele SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terțe părți însărcinate cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3.1 În principiu, consumatorii au dreptul la retragere.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere provin din politica de anulare a vânzătorului.

3.3 Dreptul de retragere nu se aplică consumatorilor care, la momentul încheierii contractului, nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene și al căror singur domiciliu și adresă de livrare se află în afara Uniunii Europene în momentul încheierea contractului.

3.4 În conformitate cu secțiunea 312g (2) nr. 9 BGB, cu excepția cazului în care se convine altfel, nu există un drept de revocare pentru contractele de furnizare de servicii în legătură cu activități de agrement, dacă contractul prevede o anumită dată sau perioadă pentru furnizare. Ulterior, dreptul de retragere este, de asemenea, exclus pentru contractele care au vânzare de bilete pentru evenimente recreative programate către obiect.

4.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa legală pe valoarea adăugată. Dacă este cazul, costurile suplimentare de livrare și expediere sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 În cazul livrărilor către țări din afara Uniunii Europene, pot fi suportate costuri suplimentare în cazuri individuale, de care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, taxe de transfer, taxe de schimb) sau taxe de import sau taxe (de exemplu taxe vamale). Astfel de costuri pot fi suportate în legătură cu transferul de fonduri, chiar dacă livrarea nu se face către o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 Dacă plata în avans a fost convenită prin transfer bancar, plata se datorează imediat la încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei scadențe ulterioare.

4.5 Dacă plata se face prin intermediul unei metode de plată oferite de PayPal, plata este gestionată de furnizorul de servicii de plată PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare „PayPal "), sub rezerva Termenilor și condițiilor PayPal, disponibil la https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PayPal - în condițiile și condițiile de plată fără un cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Livrarea bunurilor are loc pe drumul către adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel.

5.2 Pentru mărfurile care sunt livrate prin expediere, livrarea este „gratuită la bord”, adică până la cea mai apropiată bordură la adresa de livrare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în informațiile de expediere din magazinul online al vânzătorului și dacă nu se convine altfel.

5.3 Dacă livrarea bunurilor eșuează din motive pentru care clientul este responsabil, acesta suportă costurile rezonabile suportate de vânzător. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costul transportului, în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Pentru costurile de returnare se aplică în cazul exercitării efective a dreptului de retragere de către client la prevederile făcute în politica de anulare a vânzătorului.

5.4În cazul în care clientul acționează ca un antreprenor, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a mărfurilor vândute îi revine clientului imediat ce vânzătorul a livrat marfa transportatorului, transportatorului sau persoanei sau instituției altfel răspunzătoare de efectuarea expediere. În cazul în care clientul acționează ca un consumator, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute în general numai cu transferul bunurilor către client sau o persoană îndreptățită să primească. Abatându-se de la aceasta, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute consumatorilor deja la client, de îndată ce vânzătorul a livrat problema transportatorului, transportatorului sau persoanei sau instituției destinate altfel să efectueze expedierea , dacă Clientul a instruit expeditorul,

5.5 Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul unei livrări necorespunzătoare sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care ne-livrarea nu este responsabilă pentru vânzător și aceasta a finalizat cu grija necesară, o tranzacție specifică de acoperire cu furnizorul. Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a obține bunurile. În cazul indisponibilității sau doar disponibilității parțiale a bunurilor, clientul va fi informat imediat și contravaloarea va fi rambursată imediat.

5.6 Preluarea nu este posibilă din motive logistice.

5.7 Voucherele vor fi date clientului după cum urmează:

 • prin descărcare
 • prin e-mail

5.8 Biletele sunt oferite clientului după cum urmează:

 • prin descărcare
 • prin e-mail

6.1 Consumatorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate consumatorilor până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

6.2 În ceea ce privește antreprenorii, vânzătorul își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la soluționarea completă a tuturor creanțelor care decurg dintr-o relație comercială în curs.

6.3 Dacă clientul acționează ca un antreprenor, este îndreptățit să revândă bunurile rezervate în cursul normal al activității. Toate creanțele rezultate împotriva unor terți vor fi atribuite de către client vânzătorului în avans, în cuantumul valorii respective a facturii (inclusiv taxa pe valoarea adăugată). Această atribuire se aplică indiferent dacă bunurile rezervate au fost revândute fără sau după procesare. Clientul rămâne autorizat să colecteze creanțele chiar și după cesionare. Dreptul vânzătorului de a colecta el însuși creanțele rămâne neafectat. Cu toate acestea, vânzătorul nu va colecta creanțele atâta timp cât clientul își îndeplinește obligațiile de plată față de vânzător, nu face plata neplată și nu a depus cereri de insolvență.

Dacă articolul achiziționat este defect, se vor aplica prevederile răspunderii legale pentru defecte. Abaterea de la aceasta:

7.1 Clientul acționează ca un antreprenor,

 • vânzătorul poate alege tipul de performanță suplimentară;
 • pentru bunurile noi, termenul de prescripție pentru defecte este de un an de la trecerea riscului;
 • în cazul bunurilor uzate, drepturile și revendicările pentru defecte sunt excluse în principiu;
 • prescripția nu începe din nou dacă o livrare înlocuitoare are loc în limitele răspunderii pentru defecte.

7.2 Dacă clientul acționează ca un consumator, următoarele se aplică bunurilor uzate, cu restricția următoarelor: Revendicările pentru defecte sunt excluse dacă defectul apare numai după un an de la livrarea bunurilor. Defectele care apar în termen de un an de la livrarea bunurilor pot fi afirmate în termenul de prescripție legală.

7.3 Limitările de răspundere și reducerea timpului specificate în paragrafele precedente nu se aplică

 • pentru lucrurile care au fost folosite pentru o structură în conformitate cu utilizarea lor obișnuită și care au cauzat deficiența acesteia,
 • pentru daune și cereri de rambursare ale clientului, de asemenea
 • în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.

7.4 În plus, pentru antreprenori, termenele de prescripție legale pentru dreptul de recurs conform articolului 445b BGB rămân neafectate.

7.5 Dacă clientul acționează ca un comerciant în sensul articolului 1 HGB, acesta este supus obligației de a inspecta și de a notifica în conformitate cu articolul 377 HGB. În cazul în care clientul nu respectă obligațiile de notificare reglementate în acesta, bunurile sunt considerate aprobate.

7.6 În cazul în care clientul acționează ca un consumator, i se solicită să revendice bunurile livrate cu daune de transport evidente livrătorului și să informeze vânzătorul cu privire la aceasta. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra revendicărilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

Vânzătorul va fi răspunzător față de client pentru toate contractele, contractele și legile, inclusiv cererile delictuale pentru daune și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

8.1 Vânzătorul este pe deplin răspunzător pentru orice motiv legal

 • în caz de intenție sau neglijență gravă,
 • în caz de vătămare intenționată sau neglijentă a vieții, a corpului sau a sănătății,
 • pe baza unei garanții, cu excepția cazului în care se stipulează altfel
 • datorită răspunderii obligatorii, cum ar fi în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse.

8.2 În cazul în care vânzătorul încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea va fi limitată la prejudiciul previzibil tipic contractual, cu excepția cazului în care răspunderea nelimitată este asumată în conformitate cu clauza precedentă. Obligațiile contractuale semnificative sunt obligațiile pe care contractul le impune vânzătorului în funcție de conținutul său în scopul realizării scopului contractului, a cărui îndeplinire permite executarea corectă a contractului în primul rând și a cărui conformitate poate fi efectuată în mod regulat de client mizeaza.

8.3 De altfel, este exclusă o răspundere a vânzătorului.

8.4 Reglementările de răspundere de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea vânzătorului pentru agenții săi și reprezentanții legali.

9.1 În cazul în care vânzătorul datorează conținutul contractului în plus față de livrarea bunurilor și prelucrarea bunurilor în conformitate cu specificațiile specifice ale clientului, clientul are operatorul tot ceea ce este necesar pentru procesarea conținutului, cum ar fi text, imagini sau grafică în formatele de fișiere specificate de operator, formatarea, imaginea și dimensiunile fișierelor pentru a-i oferi și a-i acorda drepturile de utilizare necesare. Clientul este singurul responsabil pentru achiziționarea și achiziționarea drepturilor asupra acestui conținut. Clientul declară și își asumă responsabilitatea pentru dreptul de a utiliza conținutul furnizat vânzătorului. În special, el se va asigura că nu sunt încălcate drepturile terților, în special drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor și drepturile personale.

9.2 Clientul despăgube vânzătorul de pretențiile unor terți pe care le poate invoca împotriva vânzătorului în legătură cu încălcarea drepturilor lor ca urmare a utilizării contractuale a conținutului clientului de către vânzător. De asemenea, clientul își asumă costurile rezonabile ale apărării juridice necesare, inclusiv toate taxele judiciare și juridice în suma legală. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul nu este responsabil pentru încălcare. În cazul unei reclamații de către o terță parte, clientul este obligat să furnizeze imediat, cu adevărat și complet vânzătorului toate informațiile necesare pentru examinarea revendicărilor și o apărare.

9.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza prelucrarea comenzilor în cazul în care conținutul furnizat de client încalcă interdicțiile sau moralitatea legală sau oficială. Acest lucru se aplică în special eliberării de conținut anticonstituțional, rasist, xenofob, discriminator, ofensator, amenințător pentru tineri și / sau glorificând violența.

Dacă, pe lângă livrarea de bunuri, vânzătorul plătește conținutul contractului, precum și asamblarea sau instalarea bunurilor la sediul clientului și, dacă este necesar, măsuri pregătitoare adecvate (de exemplu, supradimensionate), se aplică următoarele:

10.1 Vânzătorul își oferă serviciile la alegerea sa sau de către personal calificat selectat de acesta. Vânzătorul poate utiliza și serviciile unor terți (subcontractanți) care acționează în numele său. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în descrierea serviciului vânzătorului, clientul nu are dreptul să aleagă o anumită persoană pentru a efectua serviciul dorit.

10.2 Clientul trebuie să furnizeze vânzătorului informațiile necesare pentru executarea serviciului datorat vânzătorului în totalitate și cu adevărat, cu condiția ca achiziția acestuia să nu intre în sfera obligațiilor vânzătorului în temeiul contractului.

10.3 Vânzătorul va contacta clientul după încheierea contractului pentru a stabili o programare pentru serviciul cuvenit. Clientul se asigură că vânzătorul sau personalul său desemnat au acces la facilitățile clientului la ora convenită.

10.4 Riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute va trece către client numai la finalizarea lucrărilor de asamblare și predare către client.

11.1 Voucherele emise gratuit de Vânzător ca parte a promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către Client (denumite în continuare „ Voucherele Promoționale ”) pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului și pentru perioada specificată.

11.2 Tichetele de acțiune pot fi rambursate numai de către consumatori.

11.3 Produsele individuale pot fi excluse din promoția cuponului, cu condiția să rezulte o restricție corespunzătoare din conținutul cuponului promoțional.

11.4 Tichetele promoționale pot fi rambursate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

11.5 Un singur cupon promoțional poate fi valorificat pentru fiecare comandă.

11.6 Valoarea mărfurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea bonului de acțiune. Soldul rămas nu va fi rambursat de vânzător.

11.7 În cazul în care valoarea voucherului promoțional este insuficientă pentru a acoperi comanda, una dintre metodele de plată rămase oferite de vânzător poate fi selectată pentru a soluționa diferența.

11.8 Soldul unui cupon de acțiune nu este plătit nici în numerar, nici în dobânzi.

11.9 Voucherul de acțiune nu va fi rambursat dacă clientul returnează total sau parțial bunurile achitate cu voucherul de acțiune ca parte a dreptului său legal de revocare.

11.10 Voucherul promoțional este utilizat numai de către persoana numită pe acesta. Este exclus transferul voucherului de acțiune către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice eligibilitatea de fond a titularului respectiv de voucher.

12.1 Tichetele care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al vânzătorului (denumite în continuare „tichete cadou”) pot fi rambursate numai în magazinul online al vânzătorului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în tichet.

12.2 Tichetele cadou și creditele rămase ale tichetelor cadou sunt rambursabile până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează anului de cumpărare a tichetelor. Creditele rămase vor fi creditate către client până la data expirării.

12.3 Certificatele cadou pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

12.4 Un singur certificat cadou poate fi valorificat pentru fiecare comandă.

12.5 Certificatele cadou pot fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri și nu pentru achiziționarea certificatelor cadou suplimentare.

12.6 În cazul în care valoarea bonului cadou este insuficientă pentru a acoperi comanda, una dintre metodele de plată rămase oferite de vânzător poate fi utilizată pentru a soluționa diferența.

12.7 Creditul unui certificat cadou nu va fi plătit în numerar sau dobânzi.

12.8 Certificatul cadou este destinat numai utilizării de către persoana numită pe acesta. Este exclus un transfer al certificatului cadou către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice eligibilitatea de fond a titularului respectiv de voucher.

13.1 Legile Republicii Federale Germania se vor aplica tuturor raporturilor juridice dintre părți, cu excepția legilor care reglementează achiziția internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

13.2 În plus, în ceea ce privește dreptul legal de retragere, această alegere a legii nu se aplică consumatorilor care, la momentul încheierii contractului, nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene și al căror unic domiciliu și livrare este adresa se află în afara Uniunii Europene în momentul încheierii contractului.

În cazul în care clientul acționează ca comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public domiciliat pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract este locul de activitate al vânzător. În cazul în care clientul se află în afara teritoriului Republicii Federale Germania, locul de desfășurare a activității vânzătorului este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate disputele care decurg din acest contract, dacă contractul sau revendicările din contract pot fi atribuite dreptului clientului. activitate profesională sau comercială. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, vânzătorul are, în orice caz, dreptul de a apela instanța la sediul clientului.

- Vânzătorul s-a supus condițiilor de participare la inițiativa de comerț electronic „Fairness in Commerce”, care poate fi vizualizată pe internet la https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ .

16.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare online sau de servicii care implică un consumator.

16.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

AGB CMS

Termeni și condiții - ZIVA DIGITAL pentru partenerii premium

Cu serviciile online ZIVA DIGITAL (denumită în continuare „ZIVA DIGITAL” sau „Servicii online”) Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „ZIVA”) vă oferă un sistem online complet, bazat pe web, Compania Fitness (denumită în continuare „Premiumpartner”) în domeniile fidelizării și achiziției clienților și a altor servicii profesionale. Pachetele premium sunt „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” și „ZIVA Fitness Nation Community - Premium Membership”. Acestea pot fi rezervate individual sau împreună. Acces la conturile ZIVA DIGITAL Premium Premium, partenerii premium prin contul lor personal, protejat prin parolă.

ZIVA are, de asemenea, o vastă platformă de informații online la www.ziva-fitness-nation.de, cu informații extinse, oferte și servicii legate de fitness. Părțile interesate pot accesa platforma pentru aproximativ

 • informați despre exercițiile de fitness, nutriție și subiecte de sănătate,
 • cumpărați produse de fitness (cum ar fi nutriție, echipamente) la magazinul online ZIVA,
 • Alăturați-vă comunității ZIVA Fitness Nation și
 • Găsiți sălile de sport înregistrate pe platformă prin intermediul motorului de căutare integrat.

În centrul platformei se află ZIVA Fitness Nation Community, o comunitate online care reunește pasionații de fitness, sportivi și companii de fitness. Utilizatorii autorizați (membri) sunt utilizatori înregistrați pentru comunitate. Membrii sunt consumatori (denumiți în continuare „sportivi”) și antreprenori precum săli de sport și alte companii din industria fitnessului (în continuare „parteneri premium”). Antreprenorii au posibilitatea de a deveni membru prin semnarea unui contract de partener premium cu pachetul premium de membru ZIVA Fitness Nation Community Premium. Cu pachetul premium „ZIVAproFit” aveți și posibilitatea de a beneficia de achizițiile făcute de membrii dvs. în magazinul online ZIVA prin intermediul unui [sistem bonus / program de fidelizare / program afiliat?] Și să plasați propriile produse de merchandising.

1 Domeniul de aplicare

1.1 Cerere pentru serviciile online ZIVA DIGITAL

Acești Termeni și condiții generale (denumite în continuare „GTC”) se aplică tuturor contractelor încheiate între ZIVA și Partenerul Premium pentru serviciile online ZIVA DIGITAL și orice alte servicii suplimentare în legătură cu ZIVA DIGITAL.

1.2 Termeni și condiții speciale

Termenii și condițiile speciale se aplică pachetului premium respectiv și serviciilor suplimentare (de exemplu, achiziționarea de hardware) (a se vedea secțiunea 10.). În cazul contradicțiilor, Termenii speciali respectivi au prioritate față de acești Termeni și condiții.

2 Contracta

2.1 Obiectul contractului este accesul la ZIVA DIGITAL pentru utilizarea intenționată de către partenerul premium printr-o conexiune la internet printr-un browser sau prin aplicația ZIVA contra cost pentru termenul convenit.

Partenerul Premium primește posibilitatea tehnică de a accesa în suma rezervată pe ZIVA DIGITAL, care este găzduit pe un server al ZIVA sau un terț comandat de ZIVA, prin conexiune la internet printr-un browser sau prin aplicația ZIVA și funcționalitățile din contract Acorduri pe durata contractului. Partenerul premium primește acces la ZIVA DIGITAL cu pachetele premium rezervate în fiecare caz prin contul său personal online, protejat prin parolă. Funcția rezervată este deblocată.

Tipul și sfera serviciilor online depind de pachetele premium rezervate de partenerul premium. Acestea includ „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” și „ZIVA Fitness Nation Community - Premium Membership”. Acestea pot fi rezervate individual sau împreună. Serviciile suplimentare opționale pot fi comandate în legătură cu ZIVA DIGITAL (inclusiv achiziționarea de hardware).

Scopul serviciilor pentru fiecare pachet rezervat și, dacă este comandat, al serviciilor suplimentare, precum și cerințele de sistem provin din descrierea serviciului ............ .u. ZIVA furnizează serviciile online în starea curentă a programului.

ZIVA DIGITAL este disponibil partenerului premium la discreția sa în germană sau engleză.

Configurarea de către ZIVA include configurarea tehnică și activarea sistemului pentru partenerul premium (activarea ZIVA DIGITAL pentru utilizarea pachetelor premium rezervate). Serviciile de la partenerul Premium nu sunt datorate, cu excepția cazului în care este convenit.

ZIVA lasă spațiul de stocare partener premium pe un server pentru a stoca datele și conținutul său în contextul utilizării intenționate a ZIVA DIGITAL. Partenerul premium poate stoca conținut până la un volum de ... MB. Dacă spațiul de stocare pentru stocarea datelor nu ar mai fi suficient, ZIVA va informa partenerul premium. Partenerul premium poate rezerva contingente adecvate, în funcție de disponibilitate.

2.2 ZIVA oferă servicii online cu o disponibilitate de 98%, cu o medie lunară minus întreținere. ZIVA este autorizat să efectueze lucrări de întreținere pentru un total de cinci ore în cursul lunii calendaristice, între orele 15:00 și 03:00, ora Europei Centrale (CET). În timpul întreținerii, ZIVA DIGITAL nu este disponibil pentru utilizare. În plus, ZIVA poate, în consultare cu partenerul premium, să suspende disponibilitatea pentru o perioadă de timp definită pentru a efectua întreținerea. Partenerul Premium nu va refuza în mod nerezonabil consimțământul la astfel de întreruperi. Condițiile legii; mai bun SLA?, vă rog Rspr. (disponibilitate, timp de răspuns, timp de service ...)

În funcție de disponibilitate, părțile înțeleg utilizabilitatea tehnică a ZIVA DIGITAL la punctul de transfer pentru utilizare de către utilizatorul autorizat. Se referă la serviciile specificate la www .... / În ofertă / ... la punctul de transfer. Punctul de predare este ieșirea routerului din centrul de date în care este găzduit software-ul.

2.3 Asistența pentru partenerul premium este disponibilă partenerului premium prin e-mail și telefon, pentru întrebări ale utilizatorilor și pentru a primi notificări de defecțiune în zilele lucrătoare de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale în xxx de la 9:00 la 19:00 (CET) disponibile .

2.4 Serviciile suplimentare trebuie convenite separat și rambursate în funcție de cheltuieli (de ex. Instruire, ajustări individuale) sau prețul de achiziție care trebuie plătit la achiziționarea hardware-ului.

3 Concluzie

3.1 Ofertele pentru ZIVA DIGITAL sunt doar pentru antreprenori. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care acționează în executarea unei tranzacții juridice în exercitarea activității lor profesionale sau comerciale independente (§ 14 BGB). Prin depunerea declarației sale de încheiere a contractului, partenerul premium declară că acționează ca antreprenor.

3.2 Reprezentările produselor și listele de prețuri ale ZIVA nu sunt obligatorii, atâta timp cât nu fac parte dintr-un acord contractual sau o ofertă marcată ca obligatorie.

3.3 Contractele sunt încheiate prin ofertă și acceptare în conformitate cu termenii acestor Termeni și condiții. La cerere, ZIVA va trimite o ofertă partenerului premium prin e-mail, fax sau scrisoare. Această ofertă poate fi acceptată de partenerul premium printr-o declarație de acceptare care trebuie trimisă ZIVA prin fax, e-mail sau scrisoare în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea ofertei. Pentru calcularea termenului, ziua accesului la ofertă nu este luată în calcul. Contractul conform termenilor acestor termeni și condiții are loc cu acceptarea în timp util de către partenerul premium. Dacă partenerul premium nu acceptă oferta în această perioadă, ZIVA nu mai este obligată de ofertă.

4 Compensare; Termeni de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se convine altfel, taxa lunară se plătește proporțional pentru restul lunii calendaristice, începând cu ziua încheierii contractului. Ulterior, taxa lunară va fi plătită în avans în fiecare lună calendaristică. Dacă se calculează un preț pentru părți dintr-o lună calendaristică, acesta va fi taxat la 1/30 din prețul lunar pentru fiecare zi.

4.2 Taxa de înființare se plătește la încheierea contractului. Acest lucru se aplică și altor plăți unice convenite la încheierea contractului (de exemplu pentru cursuri de formare).

4.3 Remunerația este stabilită în funcție de prețurile valabile la momentul încheierii contractului, cu excepția cazului în care se convine altfel. Prețurile sunt prețuri în euro și nu includ taxa legală aplicabilă pe valoarea adăugată.

4.4 Dacă s-au convenit servicii suplimentare, acestea vor fi taxate în funcție de tariful orar sau zilnic convenit, cu excepția cazului în care s-a convenit un preț fix (de exemplu, taxa de instalare unică, prețul de achiziție). Facturarea tarifelor orare este pentru fiecare sfert de oră început (intervale de 15 minute). O rată zilnică se referă la 8 ore.

Costuri de călătorie, timp de călătorie?

4.5 Plata se datorează pentru plata la primirea facturii fără reducere.

4.6 Se consideră că o plată a fost primită imediat ce valoarea echivalentă a fost creditată într-un cont ZIVA. În caz de întârziere a plății, ZIVA are dreptul la dobânzi pentru restanțe iHv cu 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază respectivă. Drepturile legale ale ZIVA în cazul plății întârziate de către partenerul premium rămân neafectate.

4.7 Compensarea creanțelor partenerului premium cu creanțe datorate ZIVA este permisă numai dacă creanțele partenerului premium sunt incontestabile sau stabilite legal.

5 Participarea și îndatoririle partenerului premium

5.1 Partenerul Premium se va asigura că participarea sa la executarea serviciilor contractuale este disponibilă în timp util, pe cheltuiala sa. În special, el va furniza ZIVA informațiile necesare pentru furnizarea serviciilor contractuale în timp util și va asigura starea contractuală a hardware-ului său, sistemul de operare necesar, browserul necesar, accesul său la internet și conexiunea online.

Partenerul premium este responsabil pentru conexiunea de date dintre stațiile de lucru / terminalele pe care intenționează să le utilizeze și punctul de transfer (ieșirea routerului din centrul de date în care este găzduit ZIVA DIGITAL).

Import de date / alte exemple concrete?

5.2 Este necesar un partener premium

5.3 Partenerul Premium va lua măsuri de precauție rezonabile (cum ar fi copiile de rezervă zilnice cel puțin o dată pe săptămână, diagnosticarea defecțiunilor, revizuirea periodică a rezultatelor procesării datelor) în cazul în care ZIVA DIGITAL nu funcționează corect.

5.4 Partenerul premium este obligat să se asigure că ZIVA DIGITAL este utilizat conform intenției și în conformitate cu contractul prin acorduri contractuale adecvate cu angajații săi. De asemenea, se va asigura că sunt respectate punctele 5.1-5.3.

5.5 Conținutul stocat de partenerul premium în spațiul de stocare destinat acestuia poate fi protejat de legile privind drepturile de autor și protecția datelor. Partenerul premium acordă ZIVA dreptul de a face conținutul stocat pe server accesibil partenerului premium în timpul interogărilor sale prin internet și, în special, să îl poată copia și transmite în acest scop și să îl reproducă în scopul datelor de rezervă. Acest lucru se aplică și publicului care pune la dispoziție (de exemplu, în pachetul premium „ZIVA Fitness Nation Community - Premium Membership”) atunci când interogați terți prin Internet.

6 Drepturile de utilizare acordate

6.1 ZIVA acordă partenerului premium un drept simplu (neexclusiv), limitat în timp la durata acestui contract, de a accesa ZIVA DIGITAL prin telecomunicații (conexiune la internet) și de a rezerva funcționalitățile software-ului, conform scopului dorit de utilizare. Partenerul premium nu primește alte drepturi, în special software sau software de operare.

6.2 Închirierea și alte transferuri sau punerea la dispoziția unor terți nu sunt permise, fie cu titlu oneros sau gratuit. Codul sursă / obiect al software-ului nu este lăsat. Cu toate acestea, pentru utilizarea aplicațiilor ZIVA, partenerul premium are dreptul să instaleze aplicația pentru durata rezervată în codul obiect de pe un dispozitiv terminal și să o utilizeze conform intenției.

6.3 ZIVA are drepturile exclusive de utilizare pentru programări speciale și alte ajustări individuale. Pe durata contractului, partenerului premium i se acordă drepturile conform secțiunilor 6.1 și 6.2. Secțiunea 6.4 se aplică în mod corespunzător.

6.4 Partenerul Premium nu are dreptul să utilizeze ZIVA DIGITAL și / sau spațiul de stocare dincolo de utilizarea permisă în temeiul acordului contractual, sau să îl utilizeze de către terți sau să îl pună la dispoziția terților.

7 Răspundere

ZIVA este răspunzătoare pentru toate cererile contractuale, contractuale și legale, precum și cererile de despăgubire pentru despăgubiri și rambursarea cheltuielilor după cum urmează:

7.1 ZIVA răspunde fără limitare din orice motiv legal

7.2 Dacă ZIVA încalcă din neglijență o obligație contractuală semnificativă, răspunderea va fi limitată la prejudiciul previzibil tipic pentru contract, cu excepția cazului în care răspunderea nelimitată este asumată în conformitate cu secțiunea 7.1 de mai sus. Obligațiile contractuale semnificative sunt obligațiile pe care contractul le impune furnizorului în funcție de conținutul său în scopul realizării scopului contractului, a cărui îndeplinire permite executarea corectă a contractului în primul rând și a cărui conformitate poate fi asigurată de partenerul premium se bazează în mod regulat.

7.3 În rest, răspunderea ZIVA este exclusă.

7.4 O modificare a sarcinii probei în detrimentul partenerului premium nu este asociată cu prevederile de mai sus.

7.5 Prevederile de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea ZIVA pentru agenții săi și reprezentanții legali.

opt Perioada și rezilierea contractului

8.1 Contractul intră în vigoare la încheierea contractului și se desfășoară pe termen nelimitat. Are un termen minim de 12 luni din prima zi a lunii următoare încheierii contractului. Contractul poate fi reziliat pentru prima dată cu o perioadă de preaviz de trei luni până la sfârșitul termenului minim. Acesta se prelungește cu încă 12 luni la sfârșitul termenului minim sau la sfârșitul perioadei respective de 12 luni, cu excepția cazului în care este reziliată de una dintre părți în prealabil, sub rezerva unei perioade de preaviz de 3 luni până la sfârșitul perioada respectivă de 12 luni.

Alte pachete premium / servicii suplimentare pot fi rezervate sau comandate oricând.

8.2 Dreptul ambelor părți la rezilierea extraordinară din motive rămâne neafectat. ZIVA are în special dreptul la reziliere extraordinară în cazul în care partenerul premium este implicit în termen de mai mult de 30 de zile cu o plată după al doilea memento sau permite accesul terților la contract în încălcarea contractului.

8.3 Rezilierea trebuie făcută în scris.

8.4 La rezilierea contractului, datele de acces ale partenerului premium nu mai sunt active și accesul la ZIVA DIGITAL este blocat. Datele premium ale partenerilor vor fi șterse de ZIVA cel târziu la patru săptămâni după încetarea contractului, atâta timp cât nu există nicio obligație legală de a păstra evidențe pentru ZIVA. Partenerul premium trebuie să își exporte datele înainte de rezilierea contractului și să le securizeze el însuși dacă are nevoie de ele dincolo de rezilierea contractului.

nouă Confidențialitate

ZIVA și partenerul premium sunt obligați să păstreze secrete toate informațiile confidențiale, secretele comerciale și comerciale obținute în cadrul relației contractuale, în special să nu le dezvăluie terților sau să le folosească altfel decât în ​​scopuri contractuale.

zece Termeni și condiții speciale

10.1 Pachete premium în cadrul serviciilor online ZIVA DIGITAL:

 • ZIVAbeFit
 • „ZIVAgetFit”
 • „ZIVAbeneFit”
 • ZIVAproFit
 • „ZIVA Fitness Nation Community Premium Membership“

Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „ZIVA”) operează o platformă online la www.ziva-fitness-nation.de cu informații, oferte și servicii extinse legate de tema fitnessului. Părțile interesate se pot uita la platformă pentru aproximativ

 • informați despre exercițiile de fitness, nutriție și subiecte de sănătate,
 • cumpărați produse de fitness (cum ar fi nutriție, echipamente) la magazinul online ZIVA,
 • Alăturați-vă comunității ZIVA Fitness Nation și
 • Găsiți sălile de sport înregistrate pe platformă prin intermediul motorului de căutare integrat.

În centrul platformei se află ZIVA Fitness Nation Community, o comunitate online care reunește pasionații de fitness, sportivi și companii de fitness. Utilizatorii autorizați (membri) sunt utilizatori înregistrați pentru comunitate. Membrii sunt consumatori (denumiți în continuare „sportivi”) și antreprenori precum săli de sport și alte companii din industria fitnessului (în continuare „parteneri premium”). Pentru sportivi, calitatea de membru este practic gratuită, pentru antreprenori contra plată. Antreprenorii au posibilitatea de a deveni membru prin finalizarea unui contract de partener premium cu pachetul premium de membru ZIVA Fitness Nation Community Premium.

[……] Trimitere la termenii de utilizare pentru sportivi

10.2 Beneficii

Achiziționați contracte în cadrul Serviciilor online ZIVA DIGITAL

 • Stele
 • Stick HDMI

Alte servicii suplimentare

unsprezece Clauze finale

11.1 Acest lucru nu aduce atingere includerii termenilor și condițiilor proprii ale clientului, cu excepția cazului în care ZIVA DIGITAL și-a dat acordul scris.

11.2 Toate relațiile juridice ale părților vor fi guvernate de legea Republicii Federale Germania, excluzând regulile conflictelor de legi și excluzând legile care reglementează vânzarea internațională de bunuri (CISG).

11.3 Locul de desfășurare este sediul social al ZIVA. În cazul în care clientul acționează ca comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public domiciliat pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract este sediul social al ZIVA. În cazul în care clientul se află în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul ZIVA este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate disputele care decurg din acest contract, dacă contractul sau revendicările din contract pot fi atribuite activității profesionale sau comerciale a clientului. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, ZIVA are, în orice caz, dreptul de a apela instanța la sediul clientului.

11.4 Limba contractului este germana.

Condiții de utilizare Comunitate

A. Condiții de utilizare pentru utilizarea ZIVA Fitness Nation

1 Domeniu de aplicare, definiții

1.1 Acești Termeni de utilizare a ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (denumit în continuare „Operator”) se aplică utilizării portalului online furnizat de operator la adresa de internet www.ziva-fitness-nation.de (în continuare „ZIVA Fitness Nation”) și software-ul conținut în acesta. Serviciile furnizate de operator sunt specificate în secțiunea 4.

1.2 Utilizatorii în termenii acestor termeni de utilizare este termenul generic pentru utilizatorii și oaspeții înregistrați. Utilizatorii în sensul acestor Termeni de utilizare sunt doar consumatori.

1.2.1 Utilizatorii înregistrați au capacitatea de a accesa citirea ZIVA Fitness Nation și de a utiliza anumite caracteristici tehnice.

1.2.2 Oaspeții sunt utilizatori care au acces doar în citire la părțile din ZIVA Fitness Nation care nu necesită înregistrare.

1.2.3 Un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente.

2 Dreptul de utilizare

2.1 Sunt permise persoanele fizice care acționează ca consumatori. Persoanele cu capacitate juridică nelimitată (în special minorii) pot folosi ZIVA Fitness Nation numai cu acordul reprezentantului lor legal. Operatorul își rezervă dreptul de a face utilizarea ZIVA Fitness Nation dependentă de depunerea unui acord scris al reprezentantului legal. Prin transmiterea declarației sale de consimțământ la acești termeni de utilizare, utilizatorul confirmă că îndeplinește condițiile menționate anterior la încheierea contractului de utilizare.

2.2 Fiecare utilizator se poate înregistra o singură dată. Dreptul său de a utiliza ZIVA Fitness Nation îi este personal și nu este transferabil.

3 Înregistrarea, încheierea contractului

3.1 Odată cu înregistrarea cu succes sau ca parte a accesului la lectură ca invitat, vine un acord de utilizator între operator și utilizator cu privire la utilizarea ZIVA Fitness Nation, sub rezerva acestor Termeni de utilizare.

3.2 După introducerea datelor sale în formularul online furnizat în acest scop, utilizatorul se poate conecta făcând clic pe butonul care finalizează procesul de înregistrare. Trimiterea datelor de înregistrare reprezintă oferta utilizatorului de a încheia contractul de utilizare, pe care operatorul o poate accepta, dar nu trebuie să accepte. Operatorul poate accepta oferta utilizatorului în termen de cinci zile de la primirea cererii printr-o confirmare de comandă transmisă electronic (prin e-mail) sau prin activarea contului de utilizator. Dacă operatorul nu acceptă oferta contractuală a utilizatorului în termenul menționat anterior, aceasta va fi considerată o respingere a ofertei.

3.3 Textul contractului este stocat de operator, dar nu mai poate fi accesat de utilizator după transmiterea explicațiilor sale de contract prin intermediul site-ului web al operatorului.

3.4 Înainte de a depune declarația de contract, utilizatorul își poate corecta intrările în mod continuu folosind funcțiile obișnuite de la tastatură și mouse.

3.5 Doar limba germană este disponibilă pentru încheierea contractului.

3.6 Adresa de e-mail servește la identificarea și personalizarea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să se asigure că adresa de e-mail specificată de acesta în timpul înregistrării online este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de operator să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când se utilizează filtre SPAM, utilizatorul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de operator sau de terțe părți însărcinate cu prelucrarea pot fi livrate.

3.7 Datele solicitate în timpul înregistrării trebuie să fie complet și corect menționate de utilizator. Utilizatorul este obligat să mențină aceste date (inclusiv adresele de e-mail) mereu actualizate. Datele transmise nu sunt verificate de operator pentru corectitudinea și completitudinea lor.

4 Performanța operatorului

4.1 Cu ZIVA Fitness Nation, operatorul oferă un portal online prin care utilizatorii pot seta și / sau apela profiluri de utilizator utilizând software-ul furnizat de operator, precum și contacta alți utilizatori ai portalului.

4.2 Pentru a utiliza ZIVA Fitness Nation, operatorul oferă utilizatorului acces la site-ul său web și îi oferă software adecvat care rămâne pe serverul operatorului. Funcționalitatea și specificațiile tehnice ale software-ului sunt descrise mai detaliat în descrierea serviciului de pe site-ul web al operatorului. De la crearea și întreținerea operatorului a conexiunii de date între sistemul IT al utilizatorului și serverul operatorului nu se datorează.

4.4 ZIVA Fitness Nation este oferit în funcție de disponibilitate. O disponibilitate de 100% nu este fezabilă din punct de vedere tehnic și, prin urmare, nu poate fi garantată utilizatorului de către operator. Cu toate acestea, operatorul se străduiește să mențină serviciul cât mai constant posibil. În special, problemele de întreținere, securitate sau capacitate, precum și evenimente care nu intră sub controlul operatorului (întreruperi la rețelele de comunicații publice, întreruperi de curent etc.) pot duce la întreruperea sau întreruperea temporară a serviciului. Pe cât posibil, operatorul va efectua lucrările de întreținere în perioade de utilizare redusă.

4.5 Software-ul va fi actualizat de operator la intervale neregulate. În consecință, utilizatorul primește un singur drept de a utiliza software-ul în versiunea sa curentă. Utilizatorul nu are nicio pretenție la realizarea unei anumite stări a software-ului.

5 Modificări ale performanței

5.1 Operatorul își rezervă dreptul de a modifica serviciile oferite sau de a oferi servicii diferite, cu excepția cazului în care acest lucru nu este rezonabil pentru utilizator.

5.2 Operatorul rezervă În plus, propune modificarea serviciilor oferite sau oferirea de servicii diferite,

 • în măsura în care este obligat să o facă din cauza unei modificări a situației juridice;
 • în măsura în care el respectă astfel o hotărâre judecătorească împotriva sa sau o decizie a autorităților;
 • în măsura în care modificarea respectivă este necesară pentru a închide lacunele de securitate existente;
 • dacă schimbarea este benefică doar pentru utilizator; sau
 • dacă modificarea are un caracter pur tehnic sau procedural, fără impact semnificativ asupra utilizatorului.

5.3 Modificările cu un impact nesemnificativ asupra funcțiilor ZIVA Fitness Nation nu constituie modificări de performanță în sensul acestei secțiuni. Acest lucru se aplică în special schimbărilor de natură pur grafică și schimbării ordinii funcțiilor.

6 Atribuțiile utilizatorului, responsabilitatea pentru conținut

6.1 Fiecare utilizator este singurul responsabil pentru conținutul informațiilor pe care le postează pe ZIVA Fitness Nation, în special pentru veridicitatea și securitatea juridică a acestuia. Utilizatorul se asigură că datele furnizate de acesta corespund adevărului. Utilizatorul se asigură că conținutul pe care l-a postat nu încalcă acești termeni de utilizare sau legea aplicabilă. În special, publicarea este interzisă

 • conținut protejat prin drepturi de autor, dacă nu este autorizat să îl folosească (de exemplu, fotografiile pe care fotograful și / sau o persoană descrisă nu și-au dat consimțământul pentru publicarea pe Internet);
 • Declarații de fapt false;
 • Contribuții care vizează atacarea sau defăimarea personală a altor utilizatori;
 • Conținut rasist, xenofob, discriminatoriu sau ofensator;
 • Conținut care pune în pericol tinerii;
 • Violența conținutului glorificant;
 • Link-uri către pagini care nu respectă legea sau acești Termeni de utilizare.

6.2 Conținutul postat pe ZIVA Fitness Nation este atribuit exclusiv utilizatorului respectiv și nu reflectă opiniile operatorului. Operatorul nu garantează corectitudinea conținutului. Fiecare utilizator este responsabil pentru verificarea veridicității conținutului.

6.3 Utilizatorii sunt în general răspunzători pentru toate activitățile desfășurate folosind accesul lor, în măsura în care sunt responsabili.

6.4 Utilizatorul nu are nicio obligație de a utiliza ZIVA Fitness Nation într-o singură utilizare, care afectează negativ disponibilitatea portalului (de exemplu, încărcarea fișierelor mari, spam). ZIVA Fitness Nation își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date pentru încărcări pentru a asigura disponibilitatea portalului. ZIVA Fitness Nation poate indica o restricție privind încărcarea datelor în contextul Termenilor de Referință.

6.5 Utilizatorul declară și își asumă responsabilitatea pentru dreptul de a utiliza conținutul utilizat în intrările sale. În special, el se va asigura că înregistrările sale nu încalcă drepturile terților, în special drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile personale, precum și drepturile de natură a dreptului concurenței.

6.6 Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea datelor de acces. El trebuie să se asigure că acestea nu sunt accesibile terților. Utilizatorul trebuie să informeze imediat operatorul dacă există indicii că accesul său este utilizat de terți sau a devenit.

7 Drepturile operatorului

7.1 Dacă utilizatorul încalcă reglementările legale sau aceste condiții de utilizare sau dacă operatorul are indicații specifice, operatorul are dreptul fără notificare și examinare suplimentară

 • ștergeți intrările asociate ale utilizatorului,
 • Modificați intrările de sub dreptul de editare din paragraful 9,
 • să pronunți un avertisment,
 • pentru a bloca temporar sau permanent accesul utilizatorului sau
 • să ia alte măsuri necesare și adecvate.

Acțiunea operatorului depinde de cazul individual și este la latitudinea operatorului.

7.2 Dacă un utilizator este interzis, acesta nu mai poate folosi ZIVA Fitness Nation și nu se poate înregistra din nou.

7.3 Operatorul își rezervă în mod expres dreptul de a întreprinde acțiuni în justiție împotriva încălcării de către utilizator a prevederilor legale sau a prezentelor Condiții de utilizare.

opt Acordarea drepturilor de utilizare de către operator

8.1 Operatorul acordă utilizatorului un drept simplu, revocabil, limitat la durata contractului de utilizare, a portalului online furnizat de operator și a software-ului conținut în acesta în baza acestor condiții de utilizare

8.2 Fără acordul scris al operatorului, utilizatorul nu are voie să pună la dispoziția terților conținutul pus la dispoziție. Utilizatorul se asigură că nu împiedică terții să ocolească accesul la ZIVA Fitness Nation.

8.3 În cazul în care utilizatorul încalcă grav drepturile de utilizare convenite, operatorul poate încheia în mod extraordinar acordarea drepturilor de utilizare și poate bloca accesul la ZIVA Fitness Nation. Aceasta implică un avertisment nereușit, cu un termen rezonabil stabilit de operator.

8.4 Celelalte prevederi legale și contractuale rămân neafectate.

nouă Acordarea drepturilor de utilizare de către utilizator

Operatorul are dreptul să utilizeze sau să pună la dispoziția terților conținut și informații furnizate de utilizatori pentru site-ul web ZIVA Fitness Nation și aplicația ZIVA Fitness Nation. Utilizatorul nu acordă operatorului gratuit exclusiv și, pe durata contractului de utilizare, limitează drepturile de utilizare necesare în acest sens, în special dreptul de stocare și depozitare permanentă și de acces public, precum și dreptul de reproducere și publicare ca drepturi de prelucrare și distribuție și asigură acest drept de utilizare a drepturilor de a avea dreptul.

zece Remuneraţie

Utilizarea ZIVA Fitness Nation este gratuită pentru clienți.

unsprezece Despăgubire

Utilizatorul îi despăgubește operatorul împotriva oricărei revendicări susținute de alți utilizatori sau de alte terțe părți împotriva operatorului pentru încălcarea drepturilor lor din cauza conținutului postat de utilizator sau pentru orice altă utilizare a ZIVA Fitness Nation. Utilizatorul își asumă costurile apărării juridice necesare, inclusiv toate taxele judiciare și juridice într-o sumă rezonabilă. Acest lucru nu se aplică dacă încălcarea nu este imputabilă utilizatorului. Utilizatorul este obligat să furnizeze imediat, veridic și complet operatorului, în cazul unei cereri de către un terț, toate informațiile necesare pentru examinarea revendicărilor și o apărare.

12 Răspunderea operatorului

Operatorul este răspunzător față de utilizator pentru toate cererile contractuale, similare și legale, chiar și delictuale, chiar și delictuale pentru despăgubiri și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

12.1 Operatorul este pe deplin răspunzător pentru orice motiv legal

 • în caz de intenție sau neglijență gravă,
 • în caz de vătămare intenționată sau neglijentă a vieții, a corpului sau a sănătății,
 • pe baza unei garanții, cu excepția cazului în care se stipulează altfel,
 • datorită răspunderii obligatorii, cum ar fi în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse.

12.2 În cazul în care operatorul încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea va fi limitată la daunele tipice contractuale, previzibile, dacă nu în conformitate cu paragraful de mai sus este o răspundere limitată. Obligațiile contractuale semnificative sunt obligațiile pe care contractul le impune operatorului în funcție de conținutul său în scopul realizării scopului contractului, a cărui îndeplinire permite executarea corectă a contractului în primul rând și a cărui conformitate poate fi utilizatorul în mod regulat. mizeaza.

12.3 În toate celelalte cazuri, răspunderea operatorului este exclusă.

12.4 Regulile de răspundere de mai sus se aplică, de asemenea, în ceea ce privește răspunderea operatorului pentru agenții săi și reprezentanții legali.

13 Durata, încetarea

13.1 Acordul de utilizare este încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de Utilizator în orice moment fără notificare prealabilă și de Operator cu o perioadă de preaviz de două săptămâni.

13.2 Dreptul la reziliere extraordinară pentru cauză rămâne neafectat.

Există un motiv important dacă, având în vedere toate circumstanțele cazului individual și cântărind interesele ambelor părți, nu se poate aștepta în mod rezonabil ca partea de reziliere să continue contractul până la rezilierea convenită sau expirarea unei perioade de preaviz.

Un motiv important este în special:

 • o încălcare semnificativă a oricărei prevederi materiale a acestor Condiții de utilizare care nu este remediată sau repetată nici după expirarea termenului și care face ca continuarea contractului să fie imposibilă sau nerezonabilă;
 • reînregistrarea în timpul unei suspendări în curs conform secțiunii 7.1.

13.3 Anularile trebuie făcute în scris sau în scris (de exemplu, prin e-mail).

paisprezece Modificarea Termenilor de utilizare

14.1 Operatorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare în orice moment, fără a indica motive, deoarece acest lucru nu este rezonabil pentru utilizator. Operatorul va informa utilizatorul în timp util, în scris, cu privire la modificările condițiilor de utilizare. În cazul în care utilizatorul nu se opune validității noilor condiții de utilizare în termen de patru săptămâni de la notificare, condițiile de utilizare modificate vor fi considerate ca fiind acceptate de utilizator. Operatorul va informa utilizatorul în notificarea dreptului său de opoziție și a semnificației perioadei de opoziție. Dacă utilizatorul se opune modificărilor în perioada menționată anterior, relația contractuală cu condițiile inițiale va continua.

14.2 Operatorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții

 • în măsura în care este obligat să facă acest lucru din cauza unei modificări a situației juridice;
 • în măsura în care respectă o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă împotriva acesteia;
 • în măsura în care introduce servicii, servicii sau elemente de servicii suplimentare, complet noi, care necesită o specificație în Termenii de utilizare, cu excepția cazului în care relația de utilizare anterioară este astfel afectată negativ;
 • dacă schimbarea este benefică doar pentru utilizator; sau
 • dacă modificarea este pur tehnică sau procedurală, cu excepția cazului în care are un impact semnificativ asupra utilizatorului. Operatorul își rezervă dreptul de a

14.3 Dreptul de reziliere al Utilizatorului conform Secțiunii 13 rămâne neafectat.

15 Lege aplicabilă

Pentru toate relațiile juridice dintre părți, se aplică legea Republicii Federale Germania. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

B. Condiții de participare pentru acțiunile ZIVA Fitness Nation

1 Domeniul de aplicare

1.1 Aceste Condiții de participare ale ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (denumit în continuare „Organizator”) se aplică participării consumatorilor (denumite în continuare „Participanți”) la acțiunile ZIVA Fitness Nation precum z. Aceasta include, de exemplu, misiuni foto sau încărcări video (denumite în continuare „Acțiune”) organizate prin intermediul portalului online al organizatorului la www.ziva-fitness-nation.de (în continuare „ZIVA Fitness Nation”).

1.2 Acțiuni în sensul acestor termeni de participare care nu sunt afiliați la Facebook și nu sunt sponsorizați sau sponsorizați de Facebook.

1.3 Prin participarea la un eveniment pentru prima dată, participantul acceptă următoarele condiții de participare, precum și condițiile de utilizare pentru utilizarea ZIVA Fitness Nation în versiunea curentă.

Notă: Apple Inc. / Google Inc. nu este afiliată sau acționează ca sponsor al acestor concursuri.

2 Eligibilitate

Participarea este deschisă persoanelor fizice care acționează ca consumatori și care au cel puțin 18 ani în momentul participării. Angajații organizatorului, precum și rudele lor sunt excluși de la participare.

3 Curs de acțiune

Conținutul utilizatorilor ZIVA Fitness Nation este evaluat pe durata unei acțiuni. Conținutul selectat al participanților va fi publicat pe site-ul și aplicația ZIVA Fitness Nation, precum și pe pagina de fan a Facebook a organizatorului. Participarea se face exclusiv prin intermediul funcției de încărcare de pe site-ul web al organizatorului la www.ziva-fitness-nation.de sau direct prin intermediul aplicației ZIVA Fitness Nation. Câștigătorul este participantul al cărui conținut are cele mai bune evaluări la sfârșitul fiecărei perioade de acțiune. Durata promoției rezultă din descrierea acțiunii respective pe site-ul organizatorului la www.ziva-fitness-nation.de.

4 Acordarea drepturilor de utilizare

4.1 Participantul este de acord că conținutul său selectat poate fi vizualizat pe pagina de Facebook ZIVA Fitness Nation a numelui de utilizator ZIVA Fitness Nation. Participantul nu are dreptul la un anumit moment de publicare. Participantul acordă organizatorului gratuit toate drepturile de utilizare necesare pentru conținutul furnizat și se asigură că are dreptul la o acordare corespunzătoare a dreptului de utilizare a drepturilor.

4.2 Participantul se declară în lumina dreptului său general la viață privată, precum și dreptul său după propria sa imagine este de asemenea de acord cu publicarea gratuită a conținutului trimis pentru participare, dând numele în scopul raportării organizării și implementării acțiunea organizatorului în următoarele medii:

 • Site-ul www.ziva-fitness-nation.de
 • Site-ul www.facebook.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Site-ul www.instagram.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Site-ul www.twitter.com/ZIVA_Fitness
 • Site-ul www.youtube.com/c/liftandsquatde
 • Tipărire „Fitnesszeitungen“.

5 Anularea acțiunii

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula acțiunea în orice moment, în totalitate sau parțial. Acest lucru se aplică în special dacă acțiunea nu poate fi desfășurată în mod corespunzător din motive pentru care organizatorul nu este responsabil, cum ar fi în caz de forță majoră, erori în software și / sau hardware și / sau din alte motive tehnice și / sau legale , care influențează administrarea, securitatea, integritatea și / sau executarea regulată și corectă a acțiunii.

6 Protejarea datelor

Organizatorul va colecta, prelucra și utiliza datele personale ale participantului numai în scopul realizării acțiunii. De altfel, se aplică politica de confidențialitate a organizatorului.

7 Remediu legal

Remediul legal este exclus.