Technische en organisatorische maatregelen

De opdrachtnemer neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen om de gegevensbeveiliging in de zin van art. 32 AVG.

1. Pseudonimisering en versleuteling

 • Https-codering in webcommunicatie
 • Pseudonimisering vóór toegestane statistische evaluatie

2. Mogelijkheid om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten met betrekking tot de verwerking te waarborgen

 • Alleen toegang tot systemen met individuele gebruikersnamen en wachtwoorden
 • Geautoriseerde personen hebben alleen toegang tot gegevens die voor hen zijn geautoriseerd
 • opgeslagen persoonsgegevens kunnen alleen in het kader van het concept worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd
 • huidige virussoftware
 • Bescherming van e-mailverkeer
 • firewall
 • Scheiding van de productieve, test- en ontwikkelomgeving
 • Veerkracht door schaalbaarheid
 • Verplichting van medewerkers tot gegevensgeheim
 • Training van medewerkers
 • Wachtwoordtoewijzingsbeleid
 • Wachtwoordbeleid
 • autorisatie controle
 • toegang tot logboeken
 • Geen toegang voor onbevoegden
 • Toegang gecontroleerd door medewerkers tijdens kantooruren
 • Elk kantoor met pc-systeem kan afzonderlijk worden vergrendeld
 • Veilige schijf wissen
 • Verbod op het gebruik van privégegevensdragers
 • Centraal beheer van rechten en opdrachten voor jobs
 • Regels voor thuiswerken
 • Brandblussers en rookmelders
 • Datacentrum:
  https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf

3. Snel de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens kunnen herstellen bij een fysiek of technisch incident

 • Gegevensback-up en spiegeling
 • back-ups
 • speciale fysieke bescherming van de gegevens in het datacenter

4. Procedures voor het regelmatig controleren, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van de technische en organisatorische maatregelen van verwerking

 • Regelmatige beoordeling van de noodzaak van toegangsrechten
 • Beheer van sleutel- en toegangsrechtentoewijzing
 • test rapporten

Gepubliceerd onder:
Technische en organisatorische maatregelen van de aannemer
www.fitness-nation.com/support/tom.html